1. Home
 2. Sport & bewegen
 3. Sportakkoord
 4. Aanvraag Arnhems Sportakkoord II

Aanvraag Arnhems Sportakkoord II

Translate this page

Aanvraag Arnhems Sportakkoord II

Ga je een aanvraag voor het Arnhems Sportakkoord II indienen? Lees onderstaande informatie goed door.

Beoordelingscriteria

 1. Het plan valt onder één of meer thema’s uit het Arnhems Sportakkoord II.
 2. Er wordt met extra belangstelling uitgekeken naar aanvragen die betrekking hebben op de genoemde focuspunten in het Arnhems Sportakkoord II.
 3. Uit de aanvraag is duidelijk met wie er op welke manier wordt samengewerkt.
 4. Uit de aanvraag wordt duidelijk wat de doelstelling is, op welke manier die gerealiseerd wordt, is er een duidelijke doelgroepomschrijving, is duidelijk wat de looptijd is en wordt beschreven hoe de aanpak op langere termijn wordt geborgd.
 5. Het budget dat wordt aangevraagd staat in verhouding tot de (verwachte) impact.
 6. Er is een gespecificeerde begroting bijgevoegd waar het budget aan wordt besteed en op welke manier er sprake is van een co-financiering.
 7. Afhankelijk van de budgetaanvraag is er in meer of mindere mate sprake van verantwoording en evaluatie.

Evaluatieplicht

Vanaf dit jaar geldt een evaluatieverplichting gekoppeld aan de hoogte van het aanvraagbudget.

 1. Aanvraagbudget € 0,- € 5.000,-: Je bent verplicht om de stuurgroep na afloop te informeren over hoe het is gegaan (proces) en wat de resultaten zijn in termen van aantal deelnemers en ervaringen van deelnemers etc.
 2. Aanvraagbudget € 5.000,- € 10.000,-: Je bent verplicht om de stuurgroep tussentijds en na afloop te informeren over hoe het is gegaan (proces) en aan het einde over de resultaten.
 3. Aanvraagbudget > € 10.000,-: Je bent verplicht om de stuurgroep tussentijds en na afloop te informeren over hoe het is gegaan (proces) en aan het einde over de resultaten. Het liefst in de vorm van een factsheet. Tussentijds nodig je de stuurgroep uit om aanwezig te zijn bij een activiteit.

Zorg ervoor dat je in de evaluatie oog hebtt voor zowel feiten/cijfers als ook opbrengsten op sociaal/emotioneel vlak.

Vul het aanvraagformulier in

Geef de naam van organisatie die de aanvraag doet, aan
Onder welke van de thema's uit het Sport- en Beweegakkoord valt jouw projectaanvraag (meer thema's zijn mogelijk).

Geef een concrete omschrijving van de doelgroep (aantallen, leeftijden etc) aan.
In welke wijk wordt je activiteit aangeboden? Met welke professionals in de wijk werk je samen? Denk aan buurtsportcoach, jongerenwerk, stichting welzijn ouderen, team Leefomgeving, gemeente en Sportbedrijf Arnhem enz.
Wie is de eigenaar/contactpersoon van het project?
Welke partijen maken onderdeel uit van de samenwerking. Wie doet wat en op welke manier wordt er samengewerkt?
Geef een concrete beschrijving van het project (doelen, aantallen, tijdsplanning, locatie etc) en geef aan of de betrokken trainers in het bezit zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag)*

*Gemeente Arnhem en Sportbedrijf Arnhem vinden het belangrijk dat er aandacht is voor fysieke en sociale veiligheid in en rondom de sport. Als je in jouw aanpak werkt met trainers, coaches of andere mensen die sporten en bewegen begeleiden dan is een Verklaring Omtrent Gedrag een dwingend advies. Heb je hier vragen over dan kun je contact opnemen met de afdeling Verenigingsadvies bij Sportbedrijf Arnhem.

Op welke manier zorg je voor continuïteit/borging in de aanpak? We willen graag weten hoe je ervoor zorgt dat deelnemers na afloop in beweging blijven als de financiering stopt. Hiermee willen we voorkomen dat het een eenmalig karakter heeft.
Wanneer gaat het project starten en wat is de looptijd?
Wat wilt u bereiken? Wanneer is het plan geslaagd? Formuleer de resultaten zo concreet en meetbaar mogelijk.
Wat is het bedrag dat je nodig hebt vanuit het Sport- en Beweegakkoord? Bedragen die worden uitgekeerd zijn inclusief bedragen. Houd daar rekening mee.
Welk bedrag of inzet (bijvoorbeeld manuren of financiën) wordt als eigen investering of cofinanciering ingebracht om het plan uit te voeren? De stuurgroep vindt een verdeling van 70%/30% uitvoeringsbudget/cofinanciering wenselijk.
De evalutie wordt aan de hoogte van het aanvraagbudget gekoppeld. Kruis aan welk aanvraagbudget je project nodig heeft.Voeg een gespecificeerde begroting toe met inkomsten en uitgaven waarin de kostenverdeling en cofinanciering inzichtelijk is.


Deze website maakt gebruik van cookies

Sport in Arnhem maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen. Bekijk onze cookieverklaring