Home > Over ons > Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze site de grootst mogelijke zorg wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze website kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Sportbedrijf Arnhem draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige website of pagina waarnaar op deze site van Sportbedrijf Arnhem (www.sportinarnhem.nl) wordt verwezen.

De grafische voorstellingen waaronder de foto’s en film’s in deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Sportbedrijf Arnhem worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan info@sportinarnhem.nl

Vragen over projecten, artikelen of andere zaken van Sportbedrijf Arnhem mail je naar info@sportinarnhem.nl of geef je door per post aan:

Sportbedrijf Arnhem
Postbus 5283
6802 EG Arnhem
Sportbedrijf Arnhem stelt het op prijs als je onvolledigheden en/of fouten op deze website doorgeeft via info@sportinarnhem.nl
SPORT VERSTERKT DE STAD!