1. Home
 2. Klantenservice
 3. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Corona

Beweegtips in coronatijd

Fit en gezond blijven in deze periode is belangrijk! Wij verzamelende beste tips om fit en vitaal te blijven in deze tijd!

Coronaregels voor veilig sporten

Per 19 november gaan we weer terug naar de maatregelen van 13 oktober. Dit betekent:


 • De zwembaden zijn weer open vanaf donderdag 19 november. Zwemactiviteiten zoals zwemlessen, banenzwemmen en recreatief zwemmen (8 t/m 17 jaar) worden vanaf donderdag a.s. weer hervat. Kijk hier voor de actuele openingstijden en programmering. 
 • Sportactiviteiten voor volwassenen zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Maximaal 4 volwassenen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen en er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes.
 • Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen en er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes.
 • Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten. Kinderen en jeugd tot achttien jaar mogen onderling met teams van eigen club wel trainingswedstrijden spelen. 
 • Toeschouwers bij sportactiviteiten zijn niet toegestaan.
 • Douches en kleedkamers zijn gesloten, behalve de kleedkamers  in zwembaden en gebruik van kleedkamers door bewegingsonderwijs.
 • Sportkantines blijven gesloten. 


Verder blijft gelden:

 • Er geldt een dringend advies tot het dragen van een mondkapje bij het verplaatsen door publieke ruimtes zoals sportaccommodaties. Vanaf 1 december wordt dit verplicht. 
 • Voor iedereen geldt: heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!


NOC*NSF heeft de maatregelen verwerkt in het sportprotocol en veelgestelde vragen


Protocol bij sportactiviteiten

Iedereen die binnen of buiten sport, of sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid om dit te doen volgens de hygiënerichtlijnen van het RIVM en het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF (of een daarop gebaseerd protocol van de eigen sportbond).


Ook iedereen die een sportaccommodatie van Sportbedrijf Arnhem huurt, of sportactiviteiten organiseert en begeleidt op een van de sportlocaties, heeft de verantwoordelijkheid om deze coronaproof uit te voeren volgens bovenstaande regels. 


Kijk hier welke voorzorgsmaatregelen in de binnensportaccommodaties er door Sportbedrijf Arnhem zijn getroffen voor veilig sporten.

Als verhuurder van sportaccommodaties volgt Sportbedrijf Arnhem het protocol Verantwoord Sporten en zorgt voor een aantal maatregelen op de accommodaties om veilig te kunnen sporten. In de zwembaden volgen we het protocol Verantwoord Zwemmen. 


NB: Elke sportaccommodatie is anders en in specifieke situaties is maatwerk noodzakelijk. Heb je vragen over coronaproof sporten in een bepaalde accommodatie of over het coronaproof organiseren van een sportactiviteit, neem dan contact met ons op!


Zichtbaarheid regels

Specifieke coronaregels zijn zichtbaar aanwezig op de sportlocatie, evenals de algemene RIVM-hygiëneregels.


Mondkapjesadvies

In de zwembaden en sporthallen geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. Tijdens het sporten is dit niet nodig. Bij binnenkomst, in de entreehal, in kleedkamers en bij het verplaatsen door de sportaccommodatie geldt dit advies wel, voor klanten en medewerkers. 


Routing

Bij de grotere sportcentra en zwembaden wordt, waar mogelijk, een duidelijke routing aangegeven zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden. Op de kleinere, onbemande sportlocaties zijn geen looproutes aangegeven. Dit is in veel gevallen ook niet (goed) mogelijk. Hier zullen klanten zelf moeten zorgen voor de handhaving van de 1,5 meter in de loopgebieden.


Maximale aantallen per ruimte

 • Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen (inclusief trainer/begeleider) per zelfstandige ruimte. Houd altijd 1,5 meter afstand, ook tijdens het sporten. 
 • Kleedkamers en douches in sporthallen en op sportparken zijn op dit moment gesloten. In de kleedkamers is gemiddeld plaats voor 5-6 volwassenen met 1,5 meter afstand. Het maximale aantal sporters wordt op de deur van de kleedkamer aangegeven. Advies: Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sportlocatie en douche bij voorkeur thuis.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten. Tribunes zijn voorlopig dus gesloten.

Ventilatie

Bij gebruik van binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Indien er in de sportaccommodatie mechanische ventilatie aanwezig is, dan draait deze volledig op buitenlucht (geen recirculatie). In het geval er geen mechanische ventilatie aanwezig is (wat met name bij oudere gymzalen het geval is) geeft het sportprotocol als advies om ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten. Nooddeuren mogen in dit geval ook open gezet worden (alarm is tijdelijk uitgeschakeld). Let op dat, bij het verlaten van de accommodatie, alle ramen en deuren weer gesloten worden! Op locaties met een beheerder zal onze medewerker hier bij helpen. 


Hygiënemiddelen

In de sportaccommodaties waar beheer aanwezig is (zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen en in de sportcentra Valkenhuizen, De Laar, Elderveld) staat een zuil met desinfectiemiddel. Op de locaties zonder beheer moeten de klanten hier zelf in voorzien. In de toiletruimten wordt gezorgd voor zeep, en waar mogelijk, papieren handdoekjes.


Schoonmaak

Sportbedrijf Arnhem zorgt voor de dagelijkse benodigde schoonmaakwerkzaamheden, volgens het geldende schoonmaakprotocol.


Desinfectie sportmaterialen

Of sportmaterialen schoongemaakt of gedesinfecteerd moeten worden verschilt per sport. Daarvoor verwijzen we naar de regels in het protocol van de desbetreffende sportbond. Verantwoordelijkheid voor reiniging van sportmaterialen na een trainingsactiviteit of wedstrijd ligt bij de huurder. 


Gebruik van horeca

Sportkantines zijn sinds 29 september gesloten. 

Per 14 oktober zijn de meeste evenementen verboden. Officiële sportwedstrijden en toernooien zijn op dit moment ook niet toegestaan. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten. Kinderen en jeugd mogen onderling wel trainingswedstrijden spelen bij de eigen club/vereniging.


Heb je een vraag over corona in relatie tot een sportactiviteit? We denken graag met je mee over wat wél kan. Stuur een mail naar Sportbedrijf Arnhem Events: mark.debets@sportbedrijfarnhem.nl of thijs.laseur@sportbedrijfarnhem.nl of bel met 026 377 5757 en vraag naar Thijs of Mark. 

Douches en kleedkamers in sportaccommodaties zijn gesloten. Uitzondering hierop zijn de kleedkamers in de zwembaden. 


Scholen kunnen voor het bewegingsonderwijs nog wel gebruik maken van de kleedkamers in sporthallen. 
Sportbedrijf Arnhem zorgt voor publicatie van de algemene spelregels voor sporten op de sportaccommodaties zoals die staan in het Sportprotcol van NOC*NSF. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor communicatie naar hun leden. Op de site van NOC*NSF zijn posters te downloaden met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en publicatieborden voor het clubhuis, pijlen voor de routing etc.

Nee helaas, sinds 29 september hebben sport- en verenigingskantines helaas weer hun deuren moeten sluiten. 


Ondersteuning voor verenigingen en huurders

Het zijn pittige tijden voor de sport. Gelukkig zijn de sportparken en sporthallen wel gewoon open. Met name voor de jeugd is er gelukkig nog veel mogelijk. Je bent dus nog steeds van harte welkom! 


Wij denken graag actief met je club mee hoe je het sporten met je club toch zo goed als mogelijk kunt organiseren in deze tijd. Neem daarvoor contact met ons op en vraag naar Sportbedrijf Events of mail naar mark.debets@sportbedrijfarnhem.nl of thijs.laseur@sportbedrijfarnhem.nl


De gevolgen voor de sport in deze gedeeltelijke lockdown en de daarbij horende financiële consequenties gaan we de komende periode zo goed mogelijk in kaart brengen. Op dit moment hebben we nog geen informatie over eventuele steunmaatregelen zoals die tijdens de eerste lockdown door de overheid zijn toegekend. Wij zullen dit eerst moeten afwachten. Als hierover meer duidelijk is zullen wij je informeren. Tot die tijd vragen wij om je begrip en geduld. We zorgen ook altijd voor actuele informatie op www.sportinarnhem.nl/coronaHuurkwijtschelding 1 maart - 1 juni 2020

Voor vaste huurders zoals sportverenigingen was met name de periode in het voorjaar waarin accommodaties gesloten waren een lastige periode. Daarvoor hebben we de diverse mogelijkheden voor ondersteuning op een rij gezet.


Kwijtschelding huur

Sportverenigingen kwamen niet altijd in aanmerking voor de rijksbrede regelingen (zoals de TOGS-regeling van 4.000 euro). Daarom heeft het kabinet een steunpakket specifiek voor de sport ter beschikking gesteld om sportverenigingen te ondersteunen met betrekking tot hun doorlopende huurverplichtingen. Deze financiering door de overheid loopt via de gemeenten. Dit betekent dat, in overleg met de gemeente Arnhem, de huur van sportaccommodaties voor verenigingen wordt kwijtgescholden voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 (3 maanden).  Alle verenigingen hebben van ons persoonlijk bericht gekregen wat dit betekent en hoe we de kwijtschelding verrekenen voor hun specifieke situatie, een en ander is namelijk afhankelijk van het type sportaccommodatie dat gehuurd wordt.


Andere regelingen

Naast de kwijtschelding van de huur in de periode 1 maart - 1 juni 2020 adviseren we verenigingen om goed te bekijken van welke vorm van ondersteuning de vereniging nog meer gebruik kan maken. Hier hebben we alle regelingen voor verenigingen op een rijtje gezet. 


Het zijn pittige tijden, ook voor de sport. De gevolgen voor de sport in deze gedeeltelijke lockdown en de daarbij horende financiële consequenties gaan we de komende periode zo goed mogelijk in kaart brengen. 

 

Op dit moment hebben we nog geen informatie over eventuele steunmaatregelen zoals die tijdens de eerste lockdown door de overheid zijn toegekend. Wij zullen dit eerst moeten afwachten. Als hierover meer duidelijk is zullen wij je informeren. Tot die tijd vragen wij om je begrip en geduld. We zorgen ook altijd voor actuele informatie op www.sportinarnhem.nl/corona


Tijdens de eerste lockdown dit voorjaar heeft het kabinet diverse steunmaatregelen specifiek voor de sport ter beschikking gesteld om sportverenigingen te ondersteunen met betrekking tot hun doorlopende verplichtingen. Ben je vaste huurder van Sportbedrijf Arnhem? Hier lees je over de kwijtschelding van de huur over de periode van 1 maart tot 1 juni.


Daarnaast is het advies om goed te bekijken van welke vormen van ondersteuning je als sportaanbieder nog meer gebruik kan maken. Hieronder hebben we diverse regelingen op een rijtje gezet. Kom je er niet uit of heb je hulp nodig bij een bepaalde aanvraag? Neem dan contact op met Matthijs Westerbeek, Consulent Verenigingsondersteuning.


 • TASO-regeling Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling). Kijk hier voor meer informatie.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) Sportverenigingen en -stichtingen kunnen een aanvraag doen om gebruik te maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Tot en met 26 juni kan een tegemoetkoming van € 4.000,- worden aangevraagd via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Aan deze regeling zijn voorwaarden verbonden. Kijk hier voor de voorwaarden en veelgestelde vragen over deze tegemoetkoming. De overheid buigt zich nog over de vraag of verenigingen die huurcompensatie krijgen en daardoor onder de drempel van 4.000 euro komen aan doorlopende kosten (als voorwaarde voor de TOGS) nog recht hebben op de TOGS-bijdrage. De intentie is om huurcompensatie en TOGS naast elkaar te laten bestaan.
 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Verenigingen die bijvoorbeeld salarissen van trainers moeten doorbetalen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers die kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%) kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten om werknemers met een vast of flexibel contract door te betalen. Kijk voor meer informatie over deze regeling en de voorwaarden op de site van de rijksoverheid.
 • Steun van sportbonden Diverse sportbonden komen met steunmaatregelen om hun clubs te helpen. Kijk daarvoor op de website van de sportbond waarbij jouw vereniging is aangesloten.
 • Stichting Waarborgfonds Sport Verenigingen die ondanks de hier genoemde mogelijkheden toch een kortlopend krediet nodig hebben om de gevolgen van corona te overbruggen, kunnen bij SWS terecht voor een borgstelling voor een Noodkrediet.
 • Versoepeling aflossingsregeling banken Ook banken kennen maatregelen om hun zakelijke klanten meer lucht te geven in deze periode, met bijvoorbeeld uitstel van aflossing op lopende leningen. Neem voor de specifieke mogelijkheden contact op met de bank waar jouw vereniging klant is.
 • Subsidieregeling Provincie Gelderland: Sociale initiatieven  Rechtspersonen (bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen) en inwoners van Gelderland, die met minimaal 2 andere personen samenwerken om activiteiten te organiseren die sociale verbinding bevorderen, kunnen subsidie aanvragen. Kijk hier voor meer informatie.
 • Grote Clubactie De Grote Clubactie is er om verenigingen te ondersteunen in de werving van financiën. Juist nu is dat zo noodzakelijk. Jaarlijks halen verenigingen met deze actie tussen de € 500,- en € 15.000,- op. Benieuwd wat de Grote Clubactie voor jouw vereniging kan betekenen? Vraag hier de informatiefolder aan of kijk op clubactie.nl.
 • Informatie NOC*NSF NOC*NSF heeft een handige checklist om verenigingen op weg te helpen in deze coronatijd. Ook zij hebben een pagina met veelgestelde vragen van o.a. sportclubs. Voor juridische vragen van sportclubs is een aparte Q&A Juridisch opgesteld.
 • Subsidieregeling voor sportverenigingen met een eigen accommodatie Sportverenigingen met een eigen accommodatie die worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten, maar niet in aanmerking komen voor rijksbrede regelingen (zoals de TOGS) is er nog een nieuwe subsidieregeling in de maak. Indien er 20% of meer omzetverlies is, dan kan een vereniging in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500. Het is niet mogelijk voor sportaanbieders om de TOGS én de subsidie uit dit steunpakket van 20 miljoen aan te vragen. De regeling wordt momenteel uitgewerkt en kan nu nog niet worden aangevraagd. 

Sportkaart/studentensportkaart

Alle sportscholen zijn open en dus kun je op alle aangesloten locaties onbeperkt sporten met je Sportkaart. Houd wel rekening met aangepaste regelingen i.v.m. covid-19. Neem contact op met de sportlocatie voor specifieke informatie rondom veiligheidsmaatregelen en het reserveren van lesaanbod.


Gedurende de sluiting van de sportlocaties tijdens in het voorjaar hebben we je abonnement bevroren. Sinds 15 juni is jouw abonnement weer geactiveerd en betaal je weer voor je abonnement.

 

Squash

Sportcentrum De Grote Koppel is per 19 november weer open. Ook de squashbanen kunnen weer gereserveerd worden. 

Hierbij dienen de coronaregels in acht te worden genomen: Maximaal twee squashers op één baan en alleen trainingsvormen waarbij de 1,5 meter afstand kan worden gehandhaafd zijn toegestaan. Voor personen die 1 huishouding vormen of voor jeugd tot 18 jaar geldt deze beperking niet.  


Reserveer een squashbaan 

Zwembaden

Sinds donderdag 19 november zijn de zwembaden weer open! 

Zwemactiviteiten zoals zwemlessen, banenzwemmen en recreatief zwemmen (8 t/m 17 jaar) worden dan weer hervat. Ook worden er een aantal andere activiteiten aan het programma toegevoegd zoals de Ouder+Kind instuif. Kijk hier voor de actuele openingstijden en programmering

Voor de zwembaden in Nederland is een protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld, waar zwemmers, zweminstructeurs en bezoekers zich aan dienen te houden. Sinds 14 oktober gelden een aantal wijzigingen:


De belangrijkste regel is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden op alle plekken in het zwembad. Dit geldt voor iedereen boven 18 jaar. Sinds 14 oktober geldt ook dat tijdens de zwemactiviteiten 1,5 afstand gehouden moet worden.


Er is ruimte voor maximaal 30 personen per activiteit of tijdsblok (tenzij anders vermeld in het rooster). Deze groepsgrootte is altijd exclusief personeel. Ook trainers/instructeurs worden als personeel aangemerkt en tellen dus niet mee voor de groepsgrootte. Het maximum aantal van 30 personen geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er ook volwassenen tegelijkertijd zwemmen (gemengde groepen). Dan geldt het totaal aantal personen van 30 personen wel (jeugd incl. volwassenen).


Reserveren: voor banenzwemmen en een aantal andere activiteiten geldt dat het verplicht is om een tijdslot te reserveren. Reserveer bij voorkeur online. Lukt dit niet? Dan kan dit ook telefonisch of aan de kassa.


Kleedkamers en toiletten in het zwembad kunnen gebruikt worden. Douches zijn gesloten. Advies: Trek thuis alvast je zwemkleding aan i.v.m. beperkte ruimte in kleedkamers.


In de zwembaden geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. Tijdens het sporten is dit niet nodig, maar bij binnenkomst, in de entreehal, in kleedkamers en bij het verplaatsen door de sportaccommodatie geldt dit advies wel. Draag je een mondkapje? Vergeet dan niet om nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Volg ook de aangegeven looproutes.


Bij binnenkomst wordt bezoekers gevraagd of de vragen van de verplichte gezondheidscheck allemaal met nee beantwoord kunnen worden. Heb je klachten? Blijf dan thuis!


Kledingkluisjes in De Grote Koppel zijn tijdens het recreatief zwemmen in gebruik maar ze zijn bij het banenzwemmen gesloten vanwege de looproute. In zwembad Valkenhuizen blijven deze kluisjes vanwege de routing in het zwembad tot nader order gesloten.


Materiaalgebruik is toegestaan.


Voor banenzwemmen en bepaalde andere activiteiten zoals Ouder+Kind instuif en zwemtraining is het noodzakelijk om een tijdslot te reserveren. Dit heeft te maken met het maximale aantal van 30 personen per activiteit 

Reserveer / koop hier je kaartje online.


Voor andere activiteiten geldt dat je gewoon kunt langskomen als het een vrij toegankelijke activiteit betreft. Reserveren is dan niet nodig. 


Bekijk de actuele tijden op sportinarnhem.nl/openingstijden

Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte / zwemactiviteit / tijdsblok.  Daarom is voor sommige activiteiten online reserveren nodig. 


De groepsgrootte van 30 personen is altijd exclusief personeel. Ook trainers/instructeurs worden als personeel aangemerkt en tellen dus niet mee voor de groepsgrootte. 


Het maximum van 30 personen geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er tegelijkertijd ook volwassenen zwemmen (gemengde groepen). Dan geldt het totaal aantal personen van 30 personen (jeugd inclusief volwassenen).

Als de coronamaatregelen het toelaten gaan alle deze doelgroepactiviteiten vanaf maandag 4 januari in de zwembaden weer van start. 

 

We hebben er voor gekozen om het zwemprogramma tot aan de kerstvakantie te beperken tot banenzwemmen, zwemles voor kinderen en recreatief zwemmen (8 t/m 17 jaar). Daarnaast zijn er een aantal extra activiteiten in De Grote Koppel zoals ouder+kind instuif (6 ochtenden per week), de borstcrawlcursus en zwemtraining. In Valkenhuizen is er Ouder en kind zwemmen. In de kerstvakantie is er extra recreatief zwemmen en gezinszwemmen. 


Dit is een programma waarvan we kunnen garanderen dat we deze tot aan het einde van het jaar goed kunnen draaien en waarmee we uitval van personeel opvangen. Vanaf 4 januari 2021 verwachten we weer het volledige programma te kunnen draaien in het zwembad. Houd daarvoor de website in de gaten. In verband met coronaregels hebben zwembad De Grote Koppel en Valkenhuizen een aangepast rooster. Zwemlessen voor kinderen, banenzwemmen en recreatief zwemmen (8 t/m 17 jaar) gaan gewoon door. Dit geldt ook voor de borstcrawlcursus en Ouder+Kind instuif. Bekijk op onze website de openingstijden voor het actuele programma in zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen. 


In deze periode kunnen de openingstijden en het programma regelmatig wijzigen. Wil je komen zwemmen, controleer dan voor vertrek nog even goed het programma.


Kijk voor de activiteiten van de zwemverenigingen op hun eigen website wat er wel of niet aangeboden wordt.


Wanneer gaan andere zwemactiviteiten weer van start, zoals aquasporten, ZwemFit, aangepast zwemmen, zwangerschapszwemmen en zwemles voor volwassenen?

Als de coronamaatregelen het toelaten gaan alle andere doelgroepactiviteiten vanaf maandag 4 januari in de zwembaden weer van start. 

 

We hebben er voor gekozen om het zwemprogramma tot aan de kerstvakantie te beperken tot banenzwemmen, zwemles voor kinderen en recreatief zwemmen (8 t/m 17 jaar). Daarnaast zijn er een aantal extra activiteiten in De Grote Koppel zoals ouder+kind instuif (6 ochtenden per week), de borstcrawlcursus en zwemtraining. In Valkenhuizen is er Ouder en kind zwemmen. In de kerstvakantie is er extra recreatief zwemmen en gezinszwemmen. 


Dit is een programma waarvan we kunnen garanderen dat we deze tot aan de kerstvakantie goed kunnen draaien en waarmee we uitval van personeel opvangen. Vanaf 4 januari 2021 verwachten we weer het volledige programma te kunnen draaien in het zwembad. Houd daarvoor de website in de gaten. 

Is het verplicht een online kaartje te kopen en tijdslot te reserveren? Voor bepaalde activiteiten is het verplicht om een tijdslot te reserveren en online een kaartje te kopen in verband met het maximum toegestane aantal deelnemers. Je kunt als 'gast' in onze webshop een kaartje kopen en tijdslot reserveren voor banenzwemmen, ouder+kind instuif en zwemtraining. Een account aanmaken op onze webshop is helaas nog niet mogelijk.   


Is het voor abonnementhouders verplicht een tijdslot te reserveren? Als houder van een abonnement hoef je geen ticket te kopen maar ben je wel verplicht om een tijdslot te reserveren, zo ben je als abonnementhouder verzekerd van een plek. Klanten met een 12x kaart, een meerbadenabonnement of een jaarabonnement krijgen na het online reserveren het e-ticket via de mail. Let op! Vergeet niet jouw klantenkaart mee te nemen. Deze wordt bij binnenkomst gescand in het zwembad. Heb je gereserveerd maar kun je niet komen, meld je dan af anders zijn we genoodzaakt een knip van je abonnement af te boeken.


Hoe kan ik annuleren of verplaatsen? Je hebt een ticket gekocht en het bijbehorende tijdslot gereserveerd maar je kunt niet komen? Dat kan kosteloos tot uiterlijk 4 uur voor aanvang van de activiteit. Stuur een mail met je ticketgegevens en je gereserveerde tijdslot naar info@sportbedrijfarnhem.nl of bel naar het zwembad (026-3775757, keuze 1). Het is dan mogelijk om je reservering te verplaatsen. Restitutie is helaas niet mogelijk. Ook als je in bezit bent van een abonnement is het belangrijk je af te melden of je reservering te verplaatsen anders zijn we genoodzaakt een knip van je abonnement af te boeken


Is er geen kaartverkoop aan de kassa? De kaartverkoop vindt alleen online plaats. Je kunt telefonisch of aan de kassa wel een plek reserveren, maar geen kaartje kopen. Zwemkaarten voor bovengenoemde zwemactiviteiten reserveer je uitsluitend via onze webshop. 

 

Stel dat iemand die gereserveerd heeft niet komt. Is het dan zinvol om op goed geluk naar het zwembad te gaan? Zonder een reservering naar het zwembad komen is mogelijk maar blijft een gok. Annuleringen voeren we door in het online reserveringssysteem. Als er last-minute annuleringen zijn dan zou het kunnen dat er nog een plekje vrij is. Dan kun je op goed geluk naar het zwembad komen en alsnog online je kaartje kopen en online afrekenen of een knip van je abonnement laten afboeken. 


Hoe strikt is de starttijd bij activiteiten met een tijdslot: Kom op tijd! Als je toch te laat komt, kun je tot uiterlijk een kwartier na de start van je gereserveerde tijdslot binnenkomen. Jouw eindtijd blijft wel hetzelfde.  


Kleedruimtes zijn in beide zwembaden wel open maar de douches zijn gesloten. 

Houd wel rekening met de 1,5 meter afstand. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. In kleedkamers is gemiddeld ruimte voor 5-6 personen met 1.5 meter afstand. Dit wordt op de deur van de kleedkamers aangegeven.

De horeca in zwembad De Grote Koppel en zwembad Valkenhuizen zijn voorlopig helaas gesloten. 

De Zwemfit 50+lessen zijn vanaf 15 oktober tijdelijk stop gezet vanwege de coronamaatregelen. De abonnementsgelden van november en december zijn niet geïncasseerd omdat de lessen op dit moment helaas nog steeds geen doorgang kunnen vinden. 


Als de coronamaatregelen het toelaten verwachten we de Zwemfitlessen in het nieuwe jaar, vanaf 4 januari, weer te kunnen starten. Abonnementhouders worden per brief geïnformeerd over de compensatie van de abonnementskosten over de periode van 15 t/m 31 oktober.


Indien u in een risicogroep valt en niet mag zwemmen of sporten dan is het mogelijk uw Zwemfit-abonnement tijdelijk stil te zetten, zonder opzegtermijn. U kunt daarvoor een formulier opvragen bij het Zwembaden secretariaat.Tijdens banenzwemmen geldt het maximum van 30 personen per tijdsblok. Daarom is het voor banenzwemmen noodzakelijk om via de website een tijdslot te reserveren en online een kaartje te kopen.


Koop hier je kaartje / reserveer online


In zwembad Valkenhuizen veel extra uren voor banenzwemmen geprogrammeerd en in De Grote Koppel is de capaciteit voor banenzwemmen op bepaalde momenten uitgebreid naar het doelgroepen- en het wedstrijdbad. Bekijk hier de actuele tijden per zwembad.Recreatief zwemmen is op dit moment mogelijk in zwembad De Grote Koppel voor kinderen van 8 t/m 17 jaar. Er geldt voor deze leeftijdsgroep namelijk geen beperking in aantallen of onderlinge afstand tijdens het sporten. Alle speelelementen zijn tijdens het recreatief zwemmen in gebruik, ook de waterglijbaan. 


Bekijk de actuele tijden van recreatief zwemmen hier. 
Aquasporten en sommige andere doelgroepactiviteiten kunnen op dit moment helaas nog niet doorgaan. In de zwembaden geldt momenteel een aangepast rooster. Als de coronamaatregelen het toelaten gaan alle aquasporten vanaf maandag 4 januari in de zwembaden weer van start. Houd daarvoor de website in de gaten.

De zwembaden zijn twee weken gesloten geweest, van 5 t/m 18 november. Voor alle meerbadenkaarten en (combi) jaarabonnementen voor o.a. banenzwemmen en aquasporten hebben we de geldigheidsduur met twee weken verlengd. 


Heeft u (online) een reservering gemaakt voor banenzwemmen en uw kaartje al betaald? Dan heeft u via de mail een e-ticket/voucher toegestuurd gekregen waarmee u een nieuwe reservering kunt maken.


Heeft u (online) gereserveerd voor banenzwemmen én heeft u een abonnement? Dan is de reservering verwijderd tijdens de sluitingsperiode van het zwembad.

Voor een aantal activiteiten (banenzwemmen en Ouder+kind instuif) kan alleen online een kaartje worden gekocht. Voor recreatief zwemmen (8 t/m 17 jaar) is het wel mogelijk een kaartje aan de kassa te kopen. We vragen je wel om dit zoveel mogelijk met pin/contactloos te doen of koop je kaartje online!


online kaartjes recreatief zwemmen

online kaartjes en reserveren banenzwemmen - ouder kind instuif 


Zwemlessen

De zwembaden zijn sinds 19 november weer open dus de zwemlessen voor kinderen gaan weer door volgens het normale rooster. Dit geldt ook voor schoolzwemmen en andere jeugdzwemactiviteiten. Helaas gaan de zwemlessen voor volwassenen nog niet door.


Ouders van zwemleskinderen worden ook per mail geïnformeerd. Heb je deze niet ontvangen? Check je spambox of stuur een mail naar zwembaden-secretariaat@sportbedrijfarnhem.nl

Ouders van onze zwemleskinderen zijn over de specifieke breng- en ophaalprocedure in De Grote Koppel en Valkenhuizen geïnformeerd per mail.


De belangrijkste algemene regels die gelden voor voor, tijdens en na de zwemles:

 • Zorg dat uw kind slippers, badkleding en daaroverheen makkelijke kleding draagt die hij/zij zelf uit en aan kan doen.
 • Toiletten en kleedkamers in het zwembad zijn open maar laat uw kind voor vertrek alvast naar het toilet gaan.
 • Het zwembadpersoneel vangt uw kind bij of in de locatie op. De breng- en ophaalprocedure en looproutes verschillen bij zwembad De Grote Koppel en Valkenhuizen. Dit wordt per zwembad duidelijk aangegeven.
 • Op de daarvoor aangewezen plaatsen kan het kind de overkleding uittrekken. 
 • Het is niet mogelijk om na de zwemles te douchen.
 • Na de zwemles kunnen de kinderen weer opgehaald worden op de afgesproken plaats. 
 • Het is voor ouders/verzorgers niet toegestaan om tijdens de zwemlessen mee het bad in te gaan. Sinds 29 september zijn toeschouwers niet toegestaan en is de horeca in de zwembaden gesloten.
 • Houd tijdens het brengen en halen rekening met de regel dat er 1,5 meter afstand gehouden moeten worden door volwassenen onderling.

 

Het is voor ouders/verzorgers helaas nog niet mogelijk om tijdens de zwemles aanwezig te zijn. Bij zwemles in zwembad De Grote Koppel en bij zwemles badje 1 en 2 in Valkenhuizen mogen ouders wel meehelpen met omkleden van de kinderen. 

De horeca in beide zwembaden is sinds 29 september vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gesloten. 

Nee, de douches zijn helaas gesloten vanwege coronaregels

De zwembaden gaan vanaf donderdag 19 november weer open en de zwemlessen worden hervat volgens het normale rooster. Er zijn inmiddels nieuwe data voor het diplomazwemmen gepland. Is het diplomazwemmen van je kind niet doorgegaan, dan nemen we contact met je op.We zullen we het zwemlesabonnement bevriezen voor de periode van twee weken dat het zwembad gesloten was (van 5 t/m 18 november). Bij het volgende automatische incassomoment (eind november) zullen we de gemiste lessen niet incasseren.


Zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen zijn sinds 19 november weer open. Dit betekent dat ook de verenigingen weer in het zwembad terecht kunnen om zwemles te geven. Ons advies is om rechtstreeks contact met de vereniging op te nemen voor meer informatie.

Dat is vervelend! Wij begrijpen dat door een besmetting met het coronavirus binnen het gezin uw kind niet naar zwemles kan komen. Zodra het in uw situatie weer mogelijk is de lessen te hervatten kunnen wij overleggen of compensatie van de gemiste lessen mogelijk is. Neemt u daarvoor contact met ons op. De incasso zal in tussentijd gewoon doorlopen.

Om de starten met Kleuterzwemmen heb je een volle Spetterkaart nodig. Wil je verder met Kleuterzwemmen, maar is je Spetterkaart nog niet vol door het wegvallen van ouder-kind zwemmen? Neem dan contact op via de mail met 

Rosemarie.van.de.kamp@sportbedrijfarnhem.nl.  Vermeld daarbij de dag(en) dat je met je kind kwam zwemmen en stuur een kopie van de Spetterkaart mee. 


Deze website maakt gebruik van cookies

Sportbedrijf Arnhem maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen. Bekijk onze cookieverklaring