1. Home
 2. Klantenservice
 3. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Corona

Beweegtips in coronatijd

Fit en gezond blijven in deze periode is belangrijk! Wij verzamelende beste tips om fit en vitaal te blijven in deze tijd!

Buiten sporten

De gemeente Arnhem wil zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om buiten te sporten. Tot en met 1 september geldt daarom dat sportvelden gereserveerd moeten worden. Alle binnen- en buitensportverenigingen die vaste huurder zijn bij het Sportbedrijf hebben een brief gekregen met de vraag of zie hiervoor velden willen reserveren. 


Ook andere sportaanbieders kunnen een veld reserveren via Sportbedrijf Arnhem. Dit is maatwerk en vanaf 1 juni zijn hier huurkosten aan verbonden. Neem daarvoor contact met ons op! Bij het reserveren is het Arnhems sportbeleid leidend voor de volgorde van prioritering. 

Er zijn steeds meer verruimingen voor het buiten sporten:

 • Kinderen t/m 12 jaar kunnen georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals samen buiten sporten. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Jongeren van 13 t/m 18 jaar kunnen georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals samen buiten sporten. Vanaf 1 juni mogen zij tijdens het sporten ook weer gewoon spelcontact hebben (zonder 1,5 meter afstand). 
 • Buiten sporten voor volwassenen is toegestaan sinds 11 mei, zolang er 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Kleedkamers en douches blijven voorlopig gesloten.

Jongeren t/m 18 jaar mogen begeleid en in georganiseerd verband sporten in de openbare ruimte (per 1 juni is de 1,5 meter regel voor jongeren van 13 t/m 18 jaar tijdens het sporten ook niet meer van toepassing). De georganiseerde en begeleide activiteiten moeten voldoen aan de noodverordening en protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en een daarop gebaseerd protocol van de eigen sportbond. Volwassenen mogen vanaf 11 mei ook weer samen buiten sporten. Daarbij gelden nog steeds de regels als 1,5 meter afstand houden en thuisblijven bij verkoudheidsklachten. Kijk op de site van de rijksoverheid en in de noodverordening voor meer info.

Een plan van aanpak aanleveren bij gemeente Arnhem of het Sportbedrijf is niet nodig. Degene die de sportactiviteit organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de activiteit en het uitvoeren en handhaven van de noodverordening, het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en een daarop gebaseerd protocol van de eigen sportbond.

Nee dat is in de gemeente Arnhem niet (meer) nodig.

Sportbedrijf Arnhem zorgt voor duidelijk zichtbare publicatie van de algemene spelregels voor sporten op de parken en velden. Op de site van NOC*NSF zijn posters te downloaden met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en publicatieborden voor het clubhuis, pijlen voor de routing etc.

De gemeente zorgt voor de handhaving van de noodverordening op de buitensportvoorzieningen zoals sportparken en playgrounds. Ervaar je overlast? Meld dit dan bij de gemeente Arnhem.

Voor alle sportaanbieders blijft het aanbod staan om tot 1 september via het Sportbedrijf een sportveld te reserveren voor sportactiviteiten. Tot 1 juni zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Vanaf 1 juni zal de huur gelijk zijn aan de huur die voor een vergelijkbare voorziening in een binnensportaccommodatie betaald zou moeten worden. Uitgangspunt is dat de kosten voor de binnensportvereniging “niet meer dan anders” zijn. Verenigingen die al een sportveld huren krijgen hierover apart bericht.

De gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties is mogelijk op basis van de aangepaste noodverordening zoals gepubliceerd op website van VGGM.

Enkel georganiseerde sport kan plaatsvinden op de sportparken. De sportparken zijn dus niet voor individuen geopend. Er is altijd een verantwoordelijke zoals vereniging, buurtsportcoach, onderwijs- of commerciële aanbieder. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en voor het uitvoeren en handhaven van het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en een daarop gebaseerd protocol van de eigen sportbond. 

Het uitgangspunt van de overheid is dat iedereen zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen, of zij nu lid zijn van een vereniging of niet. Het is aan de sportaanbieder om hiermee aan de slag te gaan.

Evenementen

Alle sportevenementen met een vergunnings- en meldplicht gaan tot 1 september niet door. In overleg met de organisatoren kijken we of bepaalde evenementen later dit jaar alsnog door kunnen gaan.

De gemaakte afspraken blijven staan. Op een later moment bepalen we samen een vervangende datum.

Huurders

Op het moment dat de overheid aangeeft dat er weer gesport mag worden in onze sportaccommodaties ben je als vaste huurder weer van harte welkom. Zoals bijvoorbeeld op de sportparken en in de zwembaden, waar buitensportverenigingen en zwemverenigingen weer welkom zijn.  


Omdat de binnensportaccommodaties nog gesloten zijn geldt voor alle sportaanbieders het aanbod om tot 1 september via het Sportbedrijf een sportveld te reserveren voor georganiseerde sportactiviteiten.


Kwijtschelding huur

Sportverenigingen komen niet altijd in aanmerking voor de rijksbrede regelingen (zoals de TOGS-regeling van 4.000 euro). Daarom heeft het kabinet een steunpakket specifiek voor de sport ter beschikking gesteld om sportverenigingen te ondersteunen met betrekking tot hun doorlopende huurverplichtingen. Deze financiering door de overheid loopt via de gemeenten. Dit betekent dat, in overleg met de gemeente Arnhem, de huur van sportaccommodaties voor verenigingen wordt kwijtgescholden voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 (3 maanden).  Vanaf 1 juni zal er weer huur in rekening worden gebracht voor accommodaties waar weer gesport kan worden, zoals op de sportparken en in de zwembaden. Alle verenigingen krijgen van ons bericht wat dit betekent en hoe we de kwijtschelding verrekenen voor hun specifieke situatie, een en ander is namelijk afhankelijk van het type sportaccommodatie dat gehuurd wordt.


Andere regelingen

Naast de kwijtschelding van de huur adviseren we je om goed te bekijken van welke vorm van ondersteuning je vereniging nog meer gebruik kan maken, zoals bijvoorbeeld uitstel van gemeentelijke belasting of de regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Hier hebben we alle regelingen voor verenigingen op een rijtje gezet.Annuleren kan, daarvoor gelden de standaard annuleringsvoorwaarden, zoals die staan opgenomen in onze algemene huurvoorwaarden. Een andere mogelijkheid is om de gemaakte afspraken tijdelijk te bevriezen. In dat geval zoeken we samen naar een vervangende datum om, onder dezelfde voorwaarden, je reservering of evenement toch door te kunnen laten gaan.

Reserveringen die niet door kunnen gaan omdat onze accommodaties gesloten zijn worden door ons kosteloos geannuleerd. Wel kijken we natuurlijk graag samen met je naar een vervangende datum.

Ons uitgangspunt is dat je niet betaalt voor niet gebruikte sporturen. Als er weer gesport mag worden kunnen we samen kijken naar een andere datum.

Sportaccommodaties

Sportverenigingen mogen sinds 29 april  georganiseerd en onder begeleiding buitensport voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar organiseren. Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen buiten sporten, waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar moet worden gehouden. We adviseren je om contact met je eigen vereniging op te nemen of er activiteiten gepland staan.

Naar aanleiding van de recente persconferenties is er weer veel ruimte om op de sportparken te sporten. Meer info lees je onder het kopje buiten sporten.

Kijk voor het antwoord op deze vraag onder het kopje "huurders".

Als de ontwikkelingen dat toelaten, mogen per 1 juli sport- en verenigingskantines weer open. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Definitieve besluitvorming hierover door het kabinet volgt eind juni. Deze versoepeling zal daarna pas definitief zijn als de veiligheidsregio dit heeft vastgesteld in een nieuwe noodverordening. Uiteraard gelden bij de opening van sportkantines de RIVM-basisregels en aanvullende maatregelen. NOC*NSF en sportbonden werken aan protocollen voor de opening van sportkantines en -terrassen. Houd dus het sportprotocol van NOC*NSF en je eigen bond in de gaten.

De gemeente zorgt voor de handhaving van de noodverordening op de buitensportvoorzieningen. Ervaar je overlast? Meld dit dan bij de gemeente Arnhem.

We hanteren hierbij de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid  en de gemeente Arnhem. Onze sportcentra, sporthallen, gymzalen en spelzalen zijn voorlopig tot 1 september gesloten. We zijn nog in afwachting of ook binnensportaccommodaties eventueel eerder open mogen, in navolging van sportscholen. De positie van overige binnensporten wordt door de overheid eind juni bekeken. Daarbij zullen we dan ook meenemen wat de condities en protocollen zijn waaronder deze eventuele heropening van binnensport zou kunnen plaatsvinden. Houd onze site en onze social media in de gaten voor de actuele situatie.


Bewegingsonderwijs op basisscholen vindt zoveel mogelijk buiten plaats. In bepaalde situaties kan, op basis van reservering, gebruik gemaakt worden van een binnensportaccommodatie voor gymlessen door scholen.

De playgrounds in de Arnhemse wijken zijn sinds 29 april open tijdens sport- en spelactiviteiten. Er zijn activiteiten voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar en voor jongeren van 13 t/m 18 jaar. Kijk hier voor programma per playground. Meer info lees je ook onder het kopje buiten sporten.

Sportkaart/studentensportkaart

Je hoeft niets te doen. We bevriezen je abonnement. Dat betekent dat de automatisch incasso van april en mei is uitgesteld. De reeds betaalde dagen neem je mee naar het moment dat jouw abonnement weer actief wordt.

Jammer dat je wilt stoppen. Voor iedereen geldt de normale opzegtermijn. De automatische incasso van april en mei is uitgesteld. Over de reeds betaalde dagen kunnen we helaas geen restitutie verlenen.

Omdat jouw sportabonnement is 'bevroren' en er geen sportbezoeken geregistreerd kunnen worden kunnen we vanuit de Sportkaart niet uitbetalen richting de sportlocaties. Het staat je vrij om zelf online lessen af te nemen bij een aanbieder naar keuze. Indien de sportaanbieder daar kosten aan verbindt, dien je daar zelf voor te betalen.


Kijk ook eens op onze pagina met de beste tips om fit en vitaal te blijven in coronatijd!

Verenigingen

Kijk voor het antwoord onder het kopje 'vragen van huurders'.

Ja dat kan. Alle binnen- en buitensportverenigingen die huren bij het sportbedrijf hebben een brief gekregen met de vraag of zie hiervoor velden willen reserveren. Ook andere sportaanbieders kunnen bij ons terecht, want de gemeente Arnhem wil zoveel mogelijk jeugd in de gelegenheid stellen om te sporten. Tot 1 september geldt daarom voor iedereen, ook voor buitensportverenigingen, dat velden gereserveerd moeten.

Neem daarvoor contact met ons op!

Kijk bij de spelregels voor buitensporten waar de activiteit aan moet voldoen.

Het kabinet heeft een steunpakket specifiek voor de sport ter beschikking gesteld om sportverenigingen te ondersteunen met betrekking tot hun doorlopende huurverplichtingen. Lees hier wat dit betekent voor vaste huurders van Sportbedrijf Arnhem.


Naast de kwijtschelding van de huur over de periode van 1 maart tot 1 juni adviseren we je om goed te bekijken van welke vorm van ondersteuning je als sportaanbieder nog meer gebruik kan maken. Hieronder hebben we diverse regelingen op een rijtje gezet. Kom je er niet uit of heb je hulp nodig bij een bepaalde aanvraag? Neem dan contact met ons op! 


De Arnhemse Sportfederatie (ASF) brengt de impact van de coronacrisis voor sportaanbieders in Arnhem in kaart. Samen met de ASF en de gemeente gaan we de uitkomsten bekijken om de ondersteuning nog beter te laten aansluiten.

 • Uitstel van gemeentelijke belasting Als sportvereniging kun je uitstel krijgen voor het betalen van gemeentelijke belasting. Kijk voor meer info hierover op de pagina van de gemeente Arnhem.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) Sportverenigingen en -stichtingen kunnen een aanvraag doen om gebruik te maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Tot en met 26 juni kan een tegemoetkoming van € 4.000,- worden aangevraagd via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Aan deze regeling zijn voorwaarden verbonden. Kijk hier voor de voorwaarden en veelgestelde vragen over deze tegemoetkoming. De overheid buigt zich nog over de vraag of verenigingen die huurcompensatie krijgen en daardoor onder de drempel van 4.000 euro komen aan doorlopende kosten (als voorwaarde voor de TOGS) nog recht hebben op de TOGS-bijdrage. De intentie is om huurcompensatie en TOGS naast elkaar te laten bestaan.
 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Verenigingen die bijvoorbeeld salarissen van trainers moeten doorbetalen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers die kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%) kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten om werknemers met een vast of flexibel contract door te betalen. Kijk voor meer informatie over deze regeling en de voorwaarden op de site van de rijksoverheid.
 • Steun van sportbonden Diverse sportbonden komen met steunmaatregelen om hun clubs te helpen. Kijk daarvoor op de website van de sportbond waarbij jouw vereniging is aangesloten.
 • Stichting Waarborgfonds Sport Verenigingen die ondanks de hier genoemde mogelijkheden toch een kortlopend krediet nodig hebben om de gevolgen van corona te overbruggen, kunnen bij SWS terecht voor een borgstelling voor een Noodkrediet.
 • Versoepeling aflossingsregeling banken Ook banken kennen maatregelen om hun zakelijke klanten meer lucht te geven in deze periode, met bijvoorbeeld uitstel van aflossing op lopende leningen. Neem voor de specifieke mogelijkheden contact op met de bank waar jouw vereniging klant is.
 • Subsidieregeling Provincie Gelderland: Sociale initiatieven  Rechtspersonen (bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen) en inwoners van Gelderland, die met minimaal 2 andere personen samenwerken om activiteiten te organiseren die sociale verbinding bevorderen, kunnen subsidie aanvragen. Kijk hier voor meer informatie.
 • Fonds Sluyterman van Loo Subsidie voor corona gerelateerde projecten voor ouderen.
 • Grote Clubactie De Grote Clubactie is er om verenigingen te ondersteunen in de werving van financiën. Juist nu is dat zo noodzakelijk. Jaarlijks halen verenigingen met deze actie tussen de € 500,- en € 15.000,- op. Benieuwd wat de Grote Clubactie voor jouw vereniging kan betekenen? Vraag hier de informatiefolder aan of kijk op clubactie.nl.
 • Informatie NOC*NSF NOC*NSF heeft een handige checklist om verenigingen op weg te helpen in deze coronatijd. Ook zij hebben een pagina met veelgestelde vragen van o.a. sportclubs. Voor juridische vragen van sportclubs is een aparte Q&A Juridisch opgesteld.
 • Subsidieregeling voor sportverenigingen met een eigen accommodatie Sportverenigingen met een eigen accommodatie die worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten, maar niet in aanmerking komen voor rijksbrede regelingen (zoals de TOGS) is er nog een nieuwe subsidieregeling in de maak. Indien er 20% of meer omzetverlies is, dan kan een vereniging in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500. Het is niet mogelijk voor sportaanbieders om de TOGS én de subsidie uit dit steunpakket van 20 miljoen aan te vragen. De regeling wordt momenteel uitgewerkt en kan nu nog niet worden aangevraagd. 

Zwembaden

De zwembaden zijn vanaf 18 mei zoveel als mogelijk volgens reguliere openingstijden open. Maar helaas kunnen nog niet alle zwemactiviteiten op dit moment doorgaan. Houd dus rekening met een aangepast programma en check de tijden voorafgaand aan je bezoek aan het zwembad. Voor openingstijden en het aangepaste programma bekijk de actuele roosters. 


Voor de zwembaden in Nederland is een protocol opgesteld, waar zwemmers, zweminstructeurs en bezoekers zich aan dienen te houden. De belangrijkste maatregelen en wat dit voor jou betekent, kun je in dit overzicht bekijken.

Je kunt gewoon langskomen, mits het een vrij toegankelijke activiteit betreft. Houd er rekening mee dat je niet naar binnen kan als het maximaal aantal zwemmers is bereikt. Je kunt dan op een later moment terugkomen.

Dit is afhankelijk van de grootte van de zwembaden en het type van activiteit. Voor alle zwemmers, gasten en medewerkers moeten de 1,5 meter regel in alle ruimten gehandhaafd worden. Voor banenzwemmen gaan we uit van maximaal 30 personen per bassin. Bij doelgroepactiviteiten verschilt dit per zwembad. In De Grote Koppel is dit maximum bijvoorbeeld vastgesteld op 12 deelnemers per groep en in Valkenhuizen op maximaal 9 deelnemers per groep. Je mag 5 minuten voor aanvang van de les naar binnen. Reserveren is vooralsnog niet nodig.

Ja, dat kan. We vragen je wel om dit zoveel mogelijk met pin/contactloos te doen.

Kijk op openingstijden voor het weekprogramma van beide zwembaden. Banenzwemmen wordt aangeboden per uur. Dat betekent dat je per tijdsblok kunt deelnemen en je alleen aan het begin van een blok kunt instromen. Kom je later dan dien je te wachten tot het volgende tijdsblok.

Nee, dat is niet mogelijk. Douche thuis voordat je naar het zwembad komt en na het zwembadbezoek.

De kleedruimte is beperkt toegankelijk. Trek je zwemkleding alvast onder je kleding aan voordat je naar het zwembad komt. In het zwembad staat aangegeven waar je gewone kleding uit kunt trekken en waar je je achteraf weer aan kunt kleden.

Nee helaas, de horecagelegenheden bij beide zwembaden zijn dicht.

Voor alle meerbadenkaarten en (combi) jaarabonnementen voor o.a. banenzwemmen en aquasporten verlengen we de geldigheidsduur met twee maanden (de periode dat het zwembad gesloten was tijdens de coronaperiode).


Lees hier hoe we omgaan met:

Nu de Zwemfit 50+lessen weer van zijn start gaan is ook de automatische incasso voor het Zwemfit-abonnement weer van kracht. Het zwembad is 2 maanden gesloten geweest. De abonnementskosten voor Zwemfit tijdens de sluiting worden uiteraard niet geïncasseerd. Eind mei vindt er weer een incasso plaats. Zwemfit-abonnementhouders hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen. 


Indien u in een risicogroep valt en niet mag zwemmen of sporten dan is het mogelijk uw Zwemfit-abonnement tijdelijk stil te zetten, zonder opzegtermijn. U kunt daarvoor een formulier opvragen bij het Zwembaden secretariaat.


Wilt u weten hoeveel deelnemers er momenteel per Zwemfit-lesgroep kunnen meedoen, neem dan contact op met de contactpersoon van uw lesgroep.

Online tickets, bijvoorbeeld voor discozwemmen, zijn al voor een langere periode geldig. Wij zullen de komende periode coulant zijn met de geldigheidsdatum

Omdat je deze kaart de afgelopen 2 maanden niet hebt kunnen gebruiken, verlengen we de de maximale geldigheid van onze strippenkaarten met 2 maanden.

Als je al betaald hebt, mag je als je dat wilt een nieuwe datum kiezen of kun je kiezen voor restitutie. Heb je nog niet betaald en kan je kinderfeestje niet doorgaan dan annuleren we dit kosteloos. Natuurlijk kunnen we ook samen naar een andere datum kijken.

We willen toiletbezoek tot een minimum beperken. Ga thuis naar het toilet voordat je naar het zwembad vertrekt. Indien je tijdens je bezoek aan het zwembad toch naar de wc moet, dan is dit mogelijk. 

Er zijn veel uren beschikbaar voor banenzwemmen. Met name in zwembad Valkenhuizen zijn er veel extra uren voor banenzwemmen geprogrammeerd. Op deze uren is er toegang voor een beperkt aantal zwemmers: Elk heel uur kunnen maximaal 30 banenzwemmers per bassin naar binnen. Op uren voor banenzwemmen in De Grote Koppel waarbij 2 baden worden gebruikt mogen dus 60 zwemmers naar binnen. Daarnaast geldt een maximale tijd voor het banenzwemmen van 50 minuten. Reserveren voor banenzwemmen is vooralsnog niet nodig. 


Inhalen in de banen is niet toegestaan en hou afstand van medezwemmers. Er zijn banen voor 'snelle' en 'recreatieve' zwemmers. 

Zwemlessen

Sinds maandag 18 mei zijn De Grote Koppel en Valkenhuizen weer geopend en zijn de zwemlessen in badje 3 en hoger hervat. Per dinsdag 2 juni starten we ook weer met zwemlessen in badje 1 en 2, kleuterzwemmen en de speciale zwemlessen. Ouders van zwemleskinderen ontvangen hierover een e-mail, met o.a. de aangepaste regels voor halen en brengen. Heb je deze mail niet gekregen? Check je spambox of stuur een mail naar zwembaden-secretariaat@sportbedrijfarnhem.nl

Voor de zwembaden in Nederland is een protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld, waar wij ons aan houden. Dit betekent dat er een aantal nieuwe regels zijn voor zwemmers en zwembadpersoneel. Zo kunnen ouders of verzorgers in de aanpaste situatie niet in het zwembad aanwezig zijn tijdens de zwemles. Ouders van onze zwemleskinderen zijn over de specifieke breng- en ophaalprocedure in De Grote Koppel en Valkenhuizen geïnformeerd.


De belangrijkste algemene regels die gelden voor voor, tijdens en na de zwemles:

 • Zorg dat uw kind slippers, badkleding en daaroverheen makkelijke kleding draagt die hij/zij zelf uit en aan kan doen.
 • Laat uw kind voor vertrek alvast naar het toilet gaan. Het toilet is in noodgevallen wel open voor de kinderen.
 • Het zwembadpersoneel vangt uw kind bij of in de locatie op. De breng- en ophaalprocedure en looproutes verschillen bij zwembad De Grote Koppel en Valkenhuizen. Dit wordt per zwembad duidelijk aangegeven.
 • Op de daarvoor aangewezen plaatsen kan het kind de overkleding uittrekken. 
 • Het is niet mogelijk om na de zwemles te douchen.
 • Na de zwemles kunnen de kinderen weer opgehaald worden op de afgesproken plaats. 
 • Het is voor ouders/verzorgers niet toegestaan om tijdens de zwemlessen in de accommodatie te verblijven. Ook de kantine is gesloten.
 • Houd tijdens het brengen en halen rekening met de regel dat er 1,5 meter afstand gehouden moeten worden tot elkaar. Ook de instructeur houdt 1,5 meter afstand tot de kinderen. Voor kinderen t/m 12 jaar onderling geldt deze 1,5 meter afstand niet.


 

Het is voor ouders/verzorgers helaas niet mogelijk om tijdens de zwemles in de accommodatie te verblijven. Ook de kantine is gesloten.

Nee, dat is niet mogelijk. Douche uw kind thuis voordat het naar de zwemles komt en na de zwemles.

Laat uw kind thuis naar het toilet gaan voordat u naar het zwembad komt. Als kinderen tijdens het de les toch naar het toilet moeten dan kan dat. 

We gaan nu eerst de zwemlessen hervatten. Daarna bekijken we wanneer het beste moment is om de kinderen te laten diplomazwemmen. Een goede voorbereiding en de juiste zwemvaardigheid van de kinderen staan altijd voorop.

Vanaf dinsdag 2 juni wordt, naast de zwemlessen in badje 3 en hoger die al hervat zijn sinds 18 mei, ook weer gestart met zwemlessen in badje 1 en 2, kleuterzwemmen en de speciale zwemlessen.  De periode dat het niet mogelijk was om zwemlessen te volgen hebben we het zwemlesabonnement bevroren. De automatische incasso's van april, mei en juni zijn uitgesteld. De reeds betaalde lessen van de 2e helft van maart neemt u mee naar het moment dat we de zwemlessen voor uw kind zijn hervat. 


Zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen zijn vanaf 18 mei weer geopend. Ook de zwemverenigingen zijn dan weer welkom. Ons advies is om rechtstreeks contact met de vereniging op te nemen en te informeren wanneer de zwemactiviteiten van de vereniging weer van start gaan.

Nu de zwemlessen weer van start gaan is ook de automatische incasso voor het zwemlesabonnement weer van kracht. Het zwembad is 2 maanden gesloten geweest. Het zwemlesabonnement voor april en mei is daarom niet geïncasseerd van uw rekening. Eind mei wordt het zwemlesabonnement voor de maand juni weer geïncasseerd. De reeds betaalde lessen van de 2e helft van maart zijn op deze manier verrekend met de zwemlessen in 2e helft van mei.

Wij bieden de mogelijkheid om weer zwemles te volgen. Graag wijzen wij u op alle voorzorgsmaatregelen die wij treffen in de zwembaden en die voldoen aan het protocol Verantwoord Zwemmen. Het RIVM en het kabinet hebben de zwembaden weer opengesteld omdat het risico beheersbaar is. Het tijdelijk pauzeren van een zwemlesabonnement behoort daarom ook niet tot de mogelijkheden.


Indien u besluit om uw kind niet naar zwemles te laten komen is dat uw eigen keuze. Nu de zwemlessen weer zijn begonnen is ook de maandelijkse incasso weer van kracht. Eind mei wordt het zwemlesabonnement voor de maand juni weer geïncasseerd.

Mocht uw kind niet naar zwemles kunnen komen omdat de huidige zwemlesdag/tijd voor u niet meer passend is, dan kijken we graag met u mee of een andere lesdag of lestijd tot de mogelijkheden behoort. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Dat is vervelend! Wij begrijpen dat door een besmetting met het coronavirus binnen het gezin uw kind niet naar zwemles kan komen. Zodra het in uw situatie weer mogelijk is de lessen te hervatten kunnen wij overleggen of compensatie van de gemiste lessen mogelijk is. Neemt u daarvoor contact met ons op. De incasso zal in tussentijd gewoon doorlopen.

Wat jammer dat u wilt stoppen met de zwemlessen van uw kind! Opzeggen is mogelijk met inachtneming van onze gebruikelijke opzegtermijn van 1 maand. Indien u de zwemles wilt opzeggen kunt u een opzegformulier ophalen bij het zwembad of deze per mail opvragen. Mocht u op een later moment besluiten de zwemlessen van uw kind te hervatten, houd er dan rekening mee dat uw kind eerst weer op de wachtlijst komt te staan en dat hieraan inschrijfkosten verbonden zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies

Sportbedrijf Arnhem maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen. Bekijk onze cookieverklaring