1. Home
 2. Klantenservice
 3. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Corona

Beweegtips in coronatijd

Fit en gezond blijven in deze periode is belangrijk! Wij verzamelende beste tips om fit en vitaal te blijven in deze tijd!

Coronaregels voor veilig sporten

De regels voor sporten zijn per 13 oktober weer aangescherpt!


Protocol bij sportactiviteiten

Iedereen die binnen of buiten sport, of sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid om dit te doen volgens de hygiënerichtlijnen van het RIVM en het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF (of een daarop gebaseerd protocol van de eigen sportbond).


Ook iedereen die een sportaccommodatie van Sportbedrijf Arnhem huurt, of sportactiviteiten organiseert en begeleidt op een van de sportlocaties, heeft de verantwoordelijkheid om deze coronaproof uit te voeren volgens bovenstaande regels. 


Een aantal belangrijke regels uit het protocol Verantwoord Sporten op een rij:

 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Voor sporters vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte sporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (inclusief begeleider/trainer).
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen (inclusief trainer/begeleider) per zelfstandige ruimte. Altijd 1,5 meter afstand. 
 • Voor teamsporten (binnen en buiten) geldt dat er gesport mag worden in groepjes van maximaal 4 personen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort. Hou ook tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en de verschillende groepen. Train in vaste samenstelling en wissel zo min mogelijk.
 • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden de aantallen van maximaal 30 personen. En voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van maximaal 4 personen.
 • Kinderen en de jeugd die qua leeftijd valt onder juniorencompetitie zijn uitgezonderd van groepjes van 4 en maximaal 30 personen. Zij kunnen onderling ook trainingswedstrijden spelen bij de eigen club/vereniging;
 • Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten.
 • Toeschouwers bij sportactiviteiten zijn niet toegestaan.
 • Douches en kleedkamers zijn gesloten (uitzondering zijn de kleedkamers in het zwembad, deze zijn open)
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Sinds 29 september geldt ook een dringend advies tot het dragen van een mondkapje bij het verplaatsen door publieke ruimtes zoals sportaccommodaties.


De complete en exacte regels vind je op www.nocnsf.nl/sportprotocol. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. En voor iedereen geldt: heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!


Kijk hier welke voorzorgsmaatregelen in de binnensportaccommodaties er door Sportbedrijf Arnhem zijn getroffen voor veilig sporten.

Als verhuurder van sportaccommodaties volgt Sportbedrijf Arnhem het protocol Verantwoord Sporten en zorgt voor een aantal maatregelen op de accommodaties om veilig te kunnen sporten. In de zwembaden volgen we het protocol Verantwoord Zwemmen. Lees hier waarmee je rekening moet houden als je naar het zwembad gaat.


NB: Elke sportaccommodatie is anders en in specifieke situaties is maatwerk noodzakelijk. Heb je vragen over coronaproof sporten in een bepaalde accommodatie of over het coronaproof organiseren van een sportactiviteit, neem dan contact met ons op!


Zichtbaarheid regels

Specifieke coronaregels zijn zichtbaar aanwezig op de sportlocatie, evenals de algemene RIVM-hygiëneregels.


Mondkapjesadvies

In de zwembaden en sporthallen geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. Tijdens het sporten is dit niet nodig. Bij binnenkomst, in de entreehal, in kleedkamers en bij het verplaatsen door de sportaccommodatie geldt dit advies wel, voor klanten en medewerkers. 


Routing

Bij de grotere sportcentra en zwembaden wordt, waar mogelijk, een duidelijke routing aangegeven zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden. Op de kleinere, onbemande sportlocaties zijn geen looproutes aangegeven. Dit is in veel gevallen ook niet (goed) mogelijk. Hier zullen klanten zelf moeten zorgen voor de handhaving van de 1,5 meter in de loopgebieden.


Maximale aantallen per ruimte

 • Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen (inclusief trainer/begeleider) per zelfstandige ruimte. Houd altijd 1,5 meter afstand, ook tijdens het sporten. 
 • Kleedkamers en douches in sporthallen en op sportparken zijn gesloten. Uitzondering zijn de kleedkamers in zwembaden, die mogen in gebruik blijven. In de kleedkamers in de zwembaden is gemiddeld plaats voor 5-6 volwassenen met 1,5 meter afstand. Het maximale aantal sporters wordt op de deur van de kleedkamer aangegeven. Advies: Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sportlocatie en douche bij voorkeur thuis.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten. Tribunes zijn voorlopig dus gesloten.

Ventilatie

Bij gebruik van binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Indien er in de sportaccommodatie mechanische ventilatie aanwezig is, dan draait deze volledig op buitenlucht (geen recirculatie). In het geval er geen mechanische ventilatie aanwezig is (wat met name bij oudere gymzalen het geval is) geeft het sportprotocol als advies om ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten. Nooddeuren mogen in dit geval ook open gezet worden (alarm is tijdelijk uitgeschakeld). Let op dat, bij het verlaten van de accommodatie, alle ramen en deuren weer gesloten worden! Op locaties met een beheerder zal onze medewerker hier bij helpen. 


Hygiënemiddelen

In de sportaccommodaties waar beheer aanwezig is (zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen en in de sportcentra Valkenhuizen, De Laar, Elderveld) staat een zuil met desinfectiemiddel. Op de locaties zonder beheer moeten de klanten hier zelf in voorzien. In de toiletruimten wordt gezorgd voor zeep, en waar mogelijk, papieren handdoekjes.


Schoonmaak

Sportbedrijf Arnhem zorgt voor de dagelijkse benodigde schoonmaakwerkzaamheden, volgens het geldende schoonmaakprotocol.


Desinfectie sportmaterialen

Of sportmaterialen schoongemaakt of gedesinfecteerd moeten worden verschilt per sport. Daarvoor verwijzen we naar de regels in het protocol van de desbetreffende sportbond. Verantwoordelijkheid voor reiniging van sportmaterialen na een trainingsactiviteit of wedstrijd ligt bij de huurder. 


Gebruik van horeca

Sportkantines zijn sinds 29 september gesloten. 

Per 14 oktober 22.00 uur zijn de meeste evenementen verboden. Officiële sportwedstrijden en toernooien zijn op dit moment ook niet toegestaan. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten. Kinderen en jeugd mogen onderling wel trainingswedstrijden spelen bij de eigen club/vereniging.


Heb je een vraag over corona in relatie tot een sportactiviteit? We denken graag met je mee over wat wél kan. Stuur een mail naar Sportbedrijf Arnhem Events: mark.debets@sportbedrijfarnhem.nl of thijs.laseur@sportbedrijfarnhem.nl of bel met 026 377 5757 en vraag naar Thijs of Mark. 

Douches en kleedkamers in sportaccommodaties zijn gesloten. Uitzondering hierop zijn de kleedkamers in het zwembad, deze zijn open. In kleedkamers van het zwembad is er gemiddeld plaats voor 5-6 volwassenen met 1,5 meter afstand. Het maximale aantal sporters wordt op de deur van de kleedkamer aangegeven. Douches in het zwembad zijn gesloten.

Advies: Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sportlocatie en douche bij voorkeur thuis!


Sinds 29 september geldt ook een dringend advies tot het dragen van een mondkapje bij het verplaatsen door publieke ruimtes zoals sportaccommodaties.Sportbedrijf Arnhem zorgt voor publicatie van de algemene spelregels voor sporten op de sportaccommodaties zoals die staan in het Sportprotcol van NOC*NSF. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor communicatie naar hun leden. Op de site van NOC*NSF zijn posters te downloaden met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en publicatieborden voor het clubhuis, pijlen voor de routing etc.

Nee, sinds 29 september 18.00 uur hebben sport- en verenigingskantines helaas weer hun deuren moeten sluiten. 


Ondersteuning voor verenigingen en huurders

Het zijn op dit moment opnieuw pittige tijden voor de sport nu de coronaregels door de overheid per 14 oktober weer flink zijn aangescherpt. Maar het goed nieuws is dat alle sportaccommodaties, inclusief de zwembaden, gewoon open zijn. Je bent dus nog steeds van harte welkom!


Huurkwijtschelding 1 maart - 1 juni 2020

Voor vaste huurders zoals sportverenigingen was de periode in het voorjaar waarin accommodaties gesloten waren een lastige periode. We hebben destijds de gevolgen voor verenigingen zo goed mogelijk in kaart gebracht. Ook hebben we de diverse mogelijkheden voor ondersteuning voor verenigingen op een rij gezet.


Kwijtschelding huur

Sportverenigingen kwamen niet altijd in aanmerking voor de rijksbrede regelingen (zoals de TOGS-regeling van 4.000 euro). Daarom heeft het kabinet een steunpakket specifiek voor de sport ter beschikking gesteld om sportverenigingen te ondersteunen met betrekking tot hun doorlopende huurverplichtingen. Deze financiering door de overheid loopt via de gemeenten. Dit betekent dat, in overleg met de gemeente Arnhem, de huur van sportaccommodaties voor verenigingen wordt kwijtgescholden voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 (3 maanden).  Alle verenigingen hebben van ons persoonlijk bericht gekregen wat dit betekent en hoe we de kwijtschelding verrekenen voor hun specifieke situatie, een en ander is namelijk afhankelijk van het type sportaccommodatie dat gehuurd wordt.


Andere regelingen

Naast de kwijtschelding van de huur in de periode 1 maart - 1 juni 2020 adviseren we verenigingen om goed te bekijken van welke vorm van ondersteuning de vereniging nog meer gebruik kan maken. Hier hebben we alle regelingen voor verenigingen op een rijtje gezet. 


Het zijn op dit moment opnieuw pittige tijden voor de sport nu de coronaregels door de overheid per 14 oktober weer flink zijn aangescherpt. De gevolgen voor de sport in deze gedeeltelijke lockdown en de daarbij horende financiële consequenties gaan we de komende periode zo goed mogelijk in kaart brengen. 

 

Op dit moment hebben we nog geen informatie over eventuele steunmaatregelen zoals die tijdens de eerste lockdown door de overheid zijn toegekend. Wij zullen dit eerst moeten afwachten. Als hierover meer duidelijk is zullen wij je informeren. Tot die tijd vragen wij om je begrip en geduld. We zorgen ook altijd voor actuele informatie op www.sportinarnhem.nl/corona


Tijdens de eerste lockdown dit voorjaar heeft het kabinet diverse steunmaatregelen specifiek voor de sport ter beschikking gesteld om sportverenigingen te ondersteunen met betrekking tot hun doorlopende verplichtingen. Ben je vaste huurder van Sportbedrijf Arnhem? Hier lees je over de kwijtschelding van de huur over de periode van 1 maart tot 1 juni.


Daarnaast is het advies om goed te bekijken van welke vormen van ondersteuning je als sportaanbieder nog meer gebruik kan maken. Hieronder hebben we diverse regelingen op een rijtje gezet. Kom je er niet uit of heb je hulp nodig bij een bepaalde aanvraag? Neem dan contact op met Matthijs Westerbeek, Consulent Verenigingsondersteuning.


 • Nieuw! TASO-regeling (aanvraagperiode 22/9-11/10) Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling). Kijk hier voor meer informatie.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) Sportverenigingen en -stichtingen kunnen een aanvraag doen om gebruik te maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Tot en met 26 juni kan een tegemoetkoming van € 4.000,- worden aangevraagd via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Aan deze regeling zijn voorwaarden verbonden. Kijk hier voor de voorwaarden en veelgestelde vragen over deze tegemoetkoming. De overheid buigt zich nog over de vraag of verenigingen die huurcompensatie krijgen en daardoor onder de drempel van 4.000 euro komen aan doorlopende kosten (als voorwaarde voor de TOGS) nog recht hebben op de TOGS-bijdrage. De intentie is om huurcompensatie en TOGS naast elkaar te laten bestaan.
 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Verenigingen die bijvoorbeeld salarissen van trainers moeten doorbetalen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers die kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%) kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten om werknemers met een vast of flexibel contract door te betalen. Kijk voor meer informatie over deze regeling en de voorwaarden op de site van de rijksoverheid.
 • Steun van sportbonden Diverse sportbonden komen met steunmaatregelen om hun clubs te helpen. Kijk daarvoor op de website van de sportbond waarbij jouw vereniging is aangesloten.
 • Stichting Waarborgfonds Sport Verenigingen die ondanks de hier genoemde mogelijkheden toch een kortlopend krediet nodig hebben om de gevolgen van corona te overbruggen, kunnen bij SWS terecht voor een borgstelling voor een Noodkrediet.
 • Versoepeling aflossingsregeling banken Ook banken kennen maatregelen om hun zakelijke klanten meer lucht te geven in deze periode, met bijvoorbeeld uitstel van aflossing op lopende leningen. Neem voor de specifieke mogelijkheden contact op met de bank waar jouw vereniging klant is.
 • Subsidieregeling Provincie Gelderland: Sociale initiatieven  Rechtspersonen (bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen) en inwoners van Gelderland, die met minimaal 2 andere personen samenwerken om activiteiten te organiseren die sociale verbinding bevorderen, kunnen subsidie aanvragen. Kijk hier voor meer informatie.
 • Grote Clubactie De Grote Clubactie is er om verenigingen te ondersteunen in de werving van financiën. Juist nu is dat zo noodzakelijk. Jaarlijks halen verenigingen met deze actie tussen de € 500,- en € 15.000,- op. Benieuwd wat de Grote Clubactie voor jouw vereniging kan betekenen? Vraag hier de informatiefolder aan of kijk op clubactie.nl.
 • Informatie NOC*NSF NOC*NSF heeft een handige checklist om verenigingen op weg te helpen in deze coronatijd. Ook zij hebben een pagina met veelgestelde vragen van o.a. sportclubs. Voor juridische vragen van sportclubs is een aparte Q&A Juridisch opgesteld.
 • Subsidieregeling voor sportverenigingen met een eigen accommodatie Sportverenigingen met een eigen accommodatie die worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten, maar niet in aanmerking komen voor rijksbrede regelingen (zoals de TOGS) is er nog een nieuwe subsidieregeling in de maak. Indien er 20% of meer omzetverlies is, dan kan een vereniging in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500. Het is niet mogelijk voor sportaanbieders om de TOGS én de subsidie uit dit steunpakket van 20 miljoen aan te vragen. De regeling wordt momenteel uitgewerkt en kan nu nog niet worden aangevraagd. 

Sportkaart/studentensportkaart

Alle sportscholen zijn open en dus kun je op alle aangesloten locaties onbeperkt sporten met je Sportkaart. Houd well rekening met aangepaste regelingen i.v.m. covid-19. Neem contact op met de sportlocatie voor specifieke informatie rondom veiligheidsmaatregelen en het reserveren van lesaanbod.


Gedurende de sluiting van de sportlocaties tijdens in het voorjaar hebben we je abonnement bevroren. Sinds 15 juni is jouw abonnement weer geactiveerd en betaal je weer voor je abonnement.

 

Squash

De squashbanen van De Grote Koppel zijn op dit moment helaas gesloten vanwege aangescherpte coronaregels die gelden sinds 14 oktober. Binnen een squashbaan is het te lastig om de anderhalve meter afstand te garanderen. De veiligheid en gezondheid van onze bezoekers staat hierbij voorop. Excuses voor het ongemak

Tijdslot reserveren en kaartje kopen voor zwemmen

Nee, dat is helaas nog niet mogelijk. Voorlopig kan je alleen als gast op onze webshop een kaartje aanschaffen en een tijdslot reserveren voor het zwemmen. 

Annuleren of verplaatsen van een betaald ticket is mogelijk. Geef dit zo snel mogelijk vóór je gereserveerde tijdsblok, aan door een mail te sturen naar info@sportbedrijfarnhem.nl. In overleg kunnen wij een terugbetaling regelen. Voorkeur gaat echter uit naar verplaatsen.

Annuleren van een abonnement-ticket kan alleen door vooraf te mailen naar info@sportbedrijfarnhem.nl of te bellen naar het zwembad (026-3775757, keuze 1).


Nee, het heeft geen zin om naar het zwembad te gaan. We verkopen daar namelijk geen losse entreekaartjes meer om gelijk te kunnen zwemmen. Je kunt aan de kassa wel een tijdslot reserveren voor banen zwemmen.

Om drukte te vermijden bij het begin van het tijdslot, kun je tot een kwartier na je gereserveerde starttijd binnenkomen. De eindtijd blijft wel hetzelfde.


Ja. Klanten met een 12x of meer abonnement of een jaarabonnement krijgen de e-ticket via de mail toegestuurd. Hierop staat dat zij ook hun klantenkaart mee moeten nemen om deze te laten scannen. 


Door het reserveren van een tijdslot ben je als abonnementshouder verzekerd van je plek.

Zwembaden

De zwembaden zijn open en ondanks de aangescherpte coronaregels voor sport (sinds 14 oktober) kunnen banenzwemmen, recreatief zwemmen en de zwemlessen gewoon doorgaan. In deze periode kunnen de openingstijden en het programma nog wel regelmatig wijzigen. Wil je komen zwemmen, controleer dan voor je bezoek aan het zwembad nog even goed het programma. Bekijk hier de openingstijden en het actuele programma

Voor de zwembaden in Nederland is een protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld, waar zwemmers, zweminstructeurs en bezoekers zich aan dienen te houden. Sinds 14 oktober gelden een aantal wijzigingen:


De belangrijkste regel is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden op alle plekken in het zwembad. Dit geldt voor iedereen boven 18 jaar. Sinds 14 oktober geldt ook dat tijdens de zwemactiviteiten 1,5 afstand gehouden moet worden.


Er is ruimte voor maximaal 30 personen per activiteit of tijdsblok (tenzij anders vermeld in het rooster). Deze groepsgrootte is altijd exclusief personeel. Trainers/instructeurs worden als personeel aangemerkt en tellen dus niet mee voor de groepsgrootte. Het maximum aantal van 30 personen geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er ook volwassenen zwemmen (gemengde groepen). Dan geldt het totaal aantal personen van 30 personen wel (jeugd incl. volwassenen).


Reserveren: voor banenzwemmen geldt dat het verplicht is om vanaf maandag 19 oktober via de website een plek te reserveren en online een kaartje te kopen. Koop hier je kaartje / reserveer online


Kleedkamers en toiletten in het zwembad kunnen gebruikt worden. Douches zijn gesloten sinds 14 oktober. Advies: Trek thuis alvast je zwemkleding aan i.v.m. beperkte ruimte in kleedkamers.

In de zwembaden geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen. Tijdens het sporten is dit niet nodig, maar bij binnenkomst, in de entreehal, in kleedkamers en bij het verplaatsen door de sportaccommodatie geldt dit advies wel. Draag je een mondkapje? Vergeet dan niet om nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Volg ook de aangegeven looproutes.


Bij binnenkomst wordt bezoekers gevraagd of de vragen van de verplichte gezondheidscheck allemaal met nee beantwoord kunnen worden. Heb je klachten? Blijf dan thuis!


Kledingkluisjes in De Grote Koppel zijn tijdens het recreatief zwemmen in gebruik maar ze zijn bij het banenzwemmen gesloten vanwege de looproute. In zwembad Valkenhuizen blijven deze kluisjes vanwege de routing in het zwembad tot nader order gesloten.


Materiaalgebruik is toegestaan.


Voor banenzwemmen is het noodzakelijk om vanaf 19 oktober een tijdslot te reserveren. Reserveer / koop hier je kaartje online.


Voor andere activiteiten geldt dat je gewoon kunt langskomen als het een vrij toegankelijke activiteit betreft. Reserveren is niet nodig. Wel geldt sinds 14 oktober het maximale aantal van 30 personen per activiteit. Deze groepsgrootte is altijd exclusief personeel of instructeurs. Voor zwemactiviteiten voor kinderen t/m 17 jaar gelden geen beperking in aantallen.


Bekijk de actuele tijden op sportinarnhem.nl/openingstijden

Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte / zwemactiviteit / tijdsblok. Deze groepsgrootte is altijd exclusief personeel. Trainers/instructeurs worden als personeel aangemerkt en tellen dus niet mee voor de groepsgrootte. Dit aantal geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er ook volwassenen zwemmen (gemengde groepen). Dan geldt het totaal aantal personen van 30 personen (jeugd inclusief volwassenen).

Ja, dat kan. We vragen je wel om dit zoveel mogelijk met pin/contactloos te doen. 

Of koop je kaartje online:

online kaartjes recreatief zwemmen

online kaartjes en reserveren banenzwemmen


In verband met aangescherpte coronaregels hebben zwembad De Grote Koppel en Valkenhuizen de komende weken een aangepast rooster. Zwemlessen, banenzwemmen en recreatief zwemmen gaan gewoon door. De overige activiteiten zijn voorlopig t/m 11 november geschrapt. Er gelden een aantal specifieke maatregelen. Bekijk op onze website de openingstijden voor het actuele programma in zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen. 


In deze periode kunnen de openingstijden en het programma regelmatig wijzigen. Wil je komen zwemmen, controleer dan voor vertrek nog even goed het programma.


Kijk voor de activiteiten van de zwemverenigingen op hun eigen website wat er wel of niet aangeboden wordt.

Nee helaas, de douches zijn sinds 14 oktober gesloten vanwege de aangescherpte coronaregels.


Kleedruimtes zijn in beide zwembaden wel open, Houd wel rekening met de 1,5 meter afstand. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. In kleedkamers is gemiddeld ruimte voor 5-6 personen met 1.5 meter afstand. Dit wordt op de deur van de kleedkamers aangegeven.

Kleedruimtes en kleedhokjes zijn open. Iedereen boven 18 jaar moet in deze ruimten wel 1,5 meter afstand houden van elkaar. In kleedkamers is gemiddeld ruimte voor 5-6 personen met 1.5 meter afstand. Dit wordt op de deur van de kleedkamers aangegeven.

De horeca in zwembad De Grote Koppel en zwembad Valkenhuizen zijn voorlopig helaas gesloten. 

De Zwemfit 50+lessen vervallen de komende weken, in ieder geval t/m 11 november 2020.  Hoe het gaat met uw abonnement, daar komen we binnenkort op terug. Houd ook onze site en social media in de gaten.


Indien u in een risicogroep valt en niet mag zwemmen of sporten dan is het mogelijk uw Zwemfit-abonnement tijdelijk stil te zetten, zonder opzegtermijn. U kunt daarvoor een formulier opvragen bij het Zwembaden secretariaat.Tijdens banenzwemmen geldt het maximum van 30 personen per tijdsblok om voldoende ruimte voor iedere zwemmer te garanderen. Er zijn veel tijdsblokken beschikbaar voor banenzwemmen.


Reserveren verplicht!

Voor het banenzwemmen geldt dat het voor klanten verplicht is om vanaf maandag 19 oktober via de website een tijdslot te reserveren en online een kaartje te kopen.


Koop hier je kaartje / reserveer online


In zwembad Valkenhuizen veel extra uren voor banenzwemmen geprogrammeerd en in De Grote Koppel is de capaciteit voor banenzwemmen op bepaalde momenten uitgebreid naar het doelgroepen- en het wedstrijdbad. Bekijk hier de actuele tijden per zwembad.Recreatief zwemmen is mogelijk in zwembad De Grote Koppel voor kinderen t/m 17 jaar. Er geldt voor deze leeftijdsgroep geen beperking in aantallen. Alle speelelementen zijn tijdens het recreatief zwemmen in gebruik, ook de waterglijbaan. 


Bekijk de actuele tijden van recreatief zwemmen hier. 
Aquasporten en andere doelgroepactiviteiten kunnen op dit moment helaas niet doorgaan. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen geldt tot en met 11 november een aangepast rooster. Zwemlessen, banenzwemmen en recreatief zwemmen gaan wel gewoon door. 

We komen hier binnenkort op terug. Houd hiervoor ook onze website en social media in de gaten.

Zwemlessen

De zwemlessen voor alle kinderen gaan door. Bekijk hier de actuele lesroosters.


Tijdens de zwemlessen is voor kinderen t/m 12 jaar geen afstandsbeperking van kracht richting de zweminstructeur. Bij zwemlessen voor kinderen boven 12 jaar dient de 1,5 meter afstand nog wel gerespecteerd te worden. Dit geldt ook voor de instructeurs in relatie tot de zwemlesouders.


Ouders van zwemleskinderen zijn per mail geïnformeerd over specifieke regels voor halen en brengen. Heb je deze mail niet gekregen? Check je spambox of stuur een mail naar zwembaden-secretariaat@sportbedrijfarnhem.nl

Ouders van onze zwemleskinderen zijn over de specifieke breng- en ophaalprocedure in De Grote Koppel en Valkenhuizen geïnformeerd per mail.


De belangrijkste algemene regels die gelden voor voor, tijdens en na de zwemles:

 • Zorg dat uw kind slippers, badkleding en daaroverheen makkelijke kleding draagt die hij/zij zelf uit en aan kan doen.
 • Toiletten zijn open maar laat uw kind voor vertrek alvast naar het toilet gaan.
 • Het zwembadpersoneel vangt uw kind bij of in de locatie op. De breng- en ophaalprocedure en looproutes verschillen bij zwembad De Grote Koppel en Valkenhuizen. Dit wordt per zwembad duidelijk aangegeven.
 • Op de daarvoor aangewezen plaatsen kan het kind de overkleding uittrekken. 
 • Het is niet mogelijk om na de zwemles te douchen.
 • Na de zwemles kunnen de kinderen weer opgehaald worden op de afgesproken plaats. 
 • Het is voor ouders/verzorgers niet toegestaan om tijdens de zwemlessen mee het bad in te gaan. Sinds 29 september zijn toeschouwers niet toegestaan en is de horeca in de zwembaden gesloten.
 • Houd tijdens het brengen en halen rekening met de regel dat er 1,5 meter afstand gehouden moeten worden door volwassenen onderling.

 

Bij zwemles in zwembad De Grote Koppel en bij zwemles badje 1 en 2 in Valkenhuizen mogen ouders wel meehelpen met omkleden van de kinderen. Het is voor ouders/verzorgers helaas nog niet mogelijk om tijdens de zwemles aanwezig te zijn.  

De horeca in beide zwembaden is sinds 29 september vanwege de nieuwe coronamaatregelen tijdelijk gesloten. 

Nee, de douches zijn helaas gesloten vanwege coronaregels

Laat uw kind thuis naar het toilet gaan voordat u naar het zwembad komt. Als kinderen tijdens het de les toch naar het toilet moeten dan kan dat. 

Net zoals anders bekijken we per kind wanneer het beste moment is voor diplomazwemmen. Een goede voorbereiding en de juiste zwemvaardigheid van de kinderen staan altijd voorop. Er zijn al wel weer nieuwe afzwemdata gepland: https://www.sportinarnhem.nl/sport-bewegen/sporten/zwemmen/zwemlessen/abc-zwemles/

Over de organisatie rondom het diplomazwemmen worden ouders apart geinformeerd.


Alle zwemlessen zijn hervat.


Tijdens de lockdown in het voorjaar toen de zwembaden waren gesloten en het niet mogelijk was om zwemlessen te volgen hebben we het zwemlesabonnement bevroren. De automatische incasso's van april en mei  zijn uitgesteld. De reeds betaalde lessen van de 2e helft van maart zijn gecompenseerd met de lessen in de tweede helft van mei. Alle ouders hebben hierover bericht ontvangen. Neem bij vragen hierover contact op met het zwembaden secretariaat.


Zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen zijn vanaf 18 mei weer geopend en de zwemlessen van Sportbedrijf Arnhem zijn hervat. Ook de zwemverenigingen zijn weer welkom om zwemles te geven. Ons advies is om rechtstreeks contact met de vereniging op te nemen en te informeren over de geplande zwemactiviteiten. 

Dat is vervelend! Wij begrijpen dat door een besmetting met het coronavirus binnen het gezin uw kind niet naar zwemles kan komen. Zodra het in uw situatie weer mogelijk is de lessen te hervatten kunnen wij overleggen of compensatie van de gemiste lessen mogelijk is. Neemt u daarvoor contact met ons op. De incasso zal in tussentijd gewoon doorlopen.

Wij bieden de mogelijkheid om weer zwemles te volgen. Graag wijzen wij u op alle voorzorgsmaatregelen die wij treffen in de zwembaden en die voldoen aan het protocol Verantwoord Zwemmen. Het RIVM en het kabinet hebben de zwembaden weer opengesteld omdat het risico beheersbaar is. Het tijdelijk pauzeren van een zwemlesabonnement behoort daarom ook niet tot de mogelijkheden.


Indien u besluit om uw kind niet naar zwemles te laten komen is dat uiteraard uw eigen keuze. Nu de zwemlessen weer zijn begonnen is ook de maandelijkse incasso wel weer van kracht. 

Mocht uw kind niet naar zwemles kunnen komen omdat de huidige zwemlesdag/tijd voor u niet meer passend is, dan kijken we graag met u mee of een andere lesdag of lestijd tot de mogelijkheden behoort. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Wat jammer dat u wilt stoppen met de zwemlessen van uw kind! Opzeggen is mogelijk met inachtneming van onze gebruikelijke opzegtermijn van 1 maand. Indien u de zwemles wilt opzeggen kunt u een opzegformulier ophalen bij het zwembad of deze per mail opvragen. Mocht u op een later moment besluiten de zwemlessen van uw kind te hervatten, houd er dan rekening mee dat uw kind eerst weer op de wachtlijst komt te staan en dat hieraan inschrijfkosten verbonden zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies

Sportbedrijf Arnhem maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen. Bekijk onze cookieverklaring