1. Home
 2. Klantenservice
 3. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Corona

Beweegtips in coronatijd

Fit en gezond blijven in deze periode is belangrijk! Wij verzamelende beste tips om fit en vitaal te blijven in deze tijd!

Coronaregels voor veilig sporten

Binnen- en buitensporten kunnen actief kunnen worden beoefend, inclusief het organiseren van competities. Er gelden nog wel een aantal spelregels. Deze zijn per 29 september weer aangescherpt!


Protocol bij sportactiviteiten

Iedereen die binnen of buiten sport, of sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid om dit te doen volgens de hygiënerichtlijnen van het RIVM en het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF (of een daarop gebaseerd protocol van de eigen sportbond).


Ook iedereen die een sportaccommodatie van Sportbedrijf Arnhem huurt, of sportactiviteiten organiseert en begeleidt op een van de sportlocaties, heeft de verantwoordelijkheid om deze coronaproof uit te voeren volgens bovenstaande regels. 


Enkele regels die gelden op de sportaccommodaties (uit het protocol Verantwoord Sporten):

 • 1,5 meter afstand, voor en na het sporten (18 jaar en ouder). Tijdens het sporten mag de 1,5 meter worden losgelaten wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat.
 • Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten
 • Publiek is vanaf 29 september niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden.
 • Sportkantines zijn tijdelijk weer dicht vanaf 29 september.
 • Geforceerd stemgebruik (zingen en schreeuwen) is niet toegestaan
 • Volg looproutes 
 • Kleedkamers en douches zijn open. (Advies: kom in sportkleding en douche zoveel mogelijk thuis i.v.m. beperkte capaciteit in kleedkamers).
 • Volg de quarantaine instructies van het RIVM en de GGD indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld.


De complete en exacte regels vind je op www.nocnsf.nl/sportprotocol. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. En voor iedereen geldt: heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!


Kijk hier welke voorzorgsmaatregelen in de binnensportaccommodaties er door Sportbedrijf Arnhem zijn getroffen voor veilig sporten.

Als verhuurder van sportaccommodaties volgt Sportbedrijf Arnhem het protocol Verantwoord Sporten en zorgt voor een aantal maatregelen op de accommodaties om veilig te kunnen sporten. In de zwembaden volgen we het protocol Verantwoord Zwemmen. Lees hier waarmee je rekening moet houden als je naar het zwembad gaat.


NB: Elke sportaccommodatie is anders en in specifieke situaties is maatwerk noodzakelijk. Heb je vragen over coronaproof sporten in een bepaalde accommodatie of over het coronaproof organiseren van een sportevenement, neem dan contact met ons op!


Zichtbaarheid regels

Specifieke coronaregels zijn zichtbaar aanwezig op de sportlocatie, evenals de algemene RIVM-hygiëneregels.


Routing

Bij de grotere sportcentra en zwembaden wordt, waar mogelijk, een duidelijke routing aangegeven zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden. Op de kleinere, onbemande sportlocaties zijn geen looproutes aangegeven. Dit is in veel gevallen ook niet (goed) mogelijk. Hier zullen klanten zelf moeten zorgen voor de handhaving van de 1,5 meter in de loopgebieden.


Maximale aantallen per ruimte

 • In de sportzalen zijn geen beperkingen qua aantallen actieve sporters. 
 • Kleedkamers en douches kunnen gebruikt worden. In onze kleedkamers is er gemiddeld plaats voor 5-6 volwassenen met 1,5 meter afstand. Het maximale aantal sporters wordt op de deur van de kleedkamer aangegeven. Advies: Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sportlocatie en douche bij voorkeur thuis.
 • Per 29 september geldt dat publiek niet is toegestaan bij sportactiviteiten. Tribunes zijn voorlopig dus gesloten.

Ventilatie

Bij gebruik van binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Indien er in de sportaccommodatie mechanische ventilatie aanwezig is, dan draait deze volledig op buitenlucht (geen recirculatie). In het geval er geen mechanische ventilatie aanwezig is (wat met name bij oudere gymzalen het geval is) geeft het sportprotocol als advies om ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten. Nooddeuren mogen in dit geval ook open gezet worden (alarm is tijdelijk uitgeschakeld). Let op dat, bij het verlaten van de accommodatie, alle ramen en deuren weer gesloten worden! Op locaties met een beheerder zal onze medewerker hier bij helpen. 


Hygiënemiddelen

In de sportaccommodaties waar beheer aanwezig is (zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen en in de sportcentra Valkenhuizen, De Laar, Elderveld) staat een zuil met desinfectiemiddel. Op de locaties zonder beheer moeten de klanten hier zelf in voorzien. In de toiletruimten wordt gezorgd voor zeep, en waar mogelijk, papieren handdoekjes.


Schoonmaak

Sportbedrijf Arnhem zorgt voor de dagelijkse benodigde schoonmaakwerkzaamheden, volgens het geldende schoonmaakprotocol.


Desinfectie sportmaterialen

Of sportmaterialen schoongemaakt of gedesinfecteerd moeten worden verschilt per sport. Daarvoor verwijzen we naar de regels in het protocol van de desbetreffende sportbond. Verantwoordelijkheid voor reiniging van sportmaterialen na een trainingsactiviteit of wedstrijd ligt bij de huurder. 


Gebruik van horeca

Sportkantines zijn per 29 september tijdelijk weer gesloten. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. 

Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Maar vanaf 29 september 18 uur mag daar geen publiek meer bij aanwezig zijn.


Heb je een vraag over corona in relatie tot competitiewedstrijden, je sporttoernooi of sportevenement? We denken graag met je mee over wat wél kan. Stuur een mail naar Sportbedrijf Arnhem Events: mark.debets@sportbedrijfarnhem.nl of thijs.laseur@sportbedrijfarnhem.nl of bel met 026 377 5757 en vraag naar Thijs of Mark. 

Sinds 1 juli mag er weer gebruikt gemaakt worden van douches en kleedkamers in alle sportaccommodaties, onder de voorwaarde dat de RIVM hygiëneregels en 1,5 meter afstand in acht worden genomen door iedereen van 18 jaar en ouder. 


In kleedkamers van sportaccommodaties van Sportbedrijf Arnhem is er gemiddeld plaats voor 5-6 volwassenen met 1,5 meter afstand. Het maximale aantal sporters wordt op de deur van de kleedkamer aangegeven. Advies: Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sportlocatie en douche bij voorkeur thuis!

Sportbedrijf Arnhem zorgt voor publicatie van de algemene spelregels voor sporten op de sportaccommodaties zoals die staan in het Sportprotcol van NOC*NSF. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor communicatie naar hun leden. Op de site van NOC*NSF zijn posters te downloaden met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en publicatieborden voor het clubhuis, pijlen voor de routing etc.

Nee, per 29 september 18.00 uur moeten sport- en verenigingskantines helaas weer dicht, in ieder geval voor de periode van 3 weken. 


Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. De sluiting geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders.  


Volg ook de richtlijnen in het sportprotocol van NOC*NSF en de eigen sportbond.

Ondersteuning voor verenigingen en huurders

Het is fijn dat er sinds 1 juli weer volop gesport mag worden in onze sportaccommodaties, dus je bent weer van harte welkom.  


Eenmalige reserveringen die niet door konden gaan omdat onze accommodaties gesloten waren zijn door ons kosteloos geannuleerd. Neem contact met ons op voor een nieuwe reservering. 


Voor vaste huurders zoals sportverenigingen was de afgelopen periode waarin accommodaties gesloten waren een lastige periode. We hebben de gevolgen voor verenigingen zo goed mogelijk in kaart gebracht. Ook hebben we de diverse mogelijkheden voor ondersteuning voor verenigingen op een rij gezet.


Kwijtschelding huur

Sportverenigingen komen niet altijd in aanmerking voor de rijksbrede regelingen (zoals de TOGS-regeling van 4.000 euro). Daarom heeft het kabinet een steunpakket specifiek voor de sport ter beschikking gesteld om sportverenigingen te ondersteunen met betrekking tot hun doorlopende huurverplichtingen. Deze financiering door de overheid loopt via de gemeenten. Dit betekent dat, in overleg met de gemeente Arnhem, de huur van sportaccommodaties voor verenigingen wordt kwijtgescholden voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 (3 maanden).  Alle verenigingen hebben van ons persoonlijk bericht gekregen wat dit betekent en hoe we de kwijtschelding verrekenen voor hun specifieke situatie, een en ander is namelijk afhankelijk van het type sportaccommodatie dat gehuurd wordt.


Andere regelingen

Naast de kwijtschelding van de huur adviseren we verenigingen om goed te bekijken van welke vorm van ondersteuning de vereniging nog meer gebruik kan maken, zoals bijvoorbeeld uitstel van gemeentelijke belasting of de regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Hier hebben we alle regelingen voor verenigingen op een rijtje gezet. 


Het kabinet heeft diverse steunmaatregelen specifiek voor de sport ter beschikking gesteld om sportverenigingen te ondersteunen met betrekking tot hun doorlopende verplichtingen. Ben je vaste huurder van Sportbedrijf Arnhem? Hier lees je over de kwijtschelding van de huur over de periode van 1 maart tot 1 juni.


Daarnaast adviseren we je om goed te bekijken van welke vormen van ondersteuning je als sportaanbieder nog meer gebruik kan maken. Hieronder hebben we diverse regelingen op een rijtje gezet. Kom je er niet uit of heb je hulp nodig bij een bepaalde aanvraag? Neem dan contact op met Matthijs Westerbeek, Consulent Verenigingsondersteuning.


 • Nieuw! TASO-regeling (aanvraagperiode 22/9-11/10) Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling). Kijk hier voor meer informatie.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) Sportverenigingen en -stichtingen kunnen een aanvraag doen om gebruik te maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Tot en met 26 juni kan een tegemoetkoming van € 4.000,- worden aangevraagd via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Aan deze regeling zijn voorwaarden verbonden. Kijk hier voor de voorwaarden en veelgestelde vragen over deze tegemoetkoming. De overheid buigt zich nog over de vraag of verenigingen die huurcompensatie krijgen en daardoor onder de drempel van 4.000 euro komen aan doorlopende kosten (als voorwaarde voor de TOGS) nog recht hebben op de TOGS-bijdrage. De intentie is om huurcompensatie en TOGS naast elkaar te laten bestaan.
 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Verenigingen die bijvoorbeeld salarissen van trainers moeten doorbetalen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers die kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%) kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten om werknemers met een vast of flexibel contract door te betalen. Kijk voor meer informatie over deze regeling en de voorwaarden op de site van de rijksoverheid.
 • Steun van sportbonden Diverse sportbonden komen met steunmaatregelen om hun clubs te helpen. Kijk daarvoor op de website van de sportbond waarbij jouw vereniging is aangesloten.
 • Stichting Waarborgfonds Sport Verenigingen die ondanks de hier genoemde mogelijkheden toch een kortlopend krediet nodig hebben om de gevolgen van corona te overbruggen, kunnen bij SWS terecht voor een borgstelling voor een Noodkrediet.
 • Versoepeling aflossingsregeling banken Ook banken kennen maatregelen om hun zakelijke klanten meer lucht te geven in deze periode, met bijvoorbeeld uitstel van aflossing op lopende leningen. Neem voor de specifieke mogelijkheden contact op met de bank waar jouw vereniging klant is.
 • Subsidieregeling Provincie Gelderland: Sociale initiatieven  Rechtspersonen (bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen) en inwoners van Gelderland, die met minimaal 2 andere personen samenwerken om activiteiten te organiseren die sociale verbinding bevorderen, kunnen subsidie aanvragen. Kijk hier voor meer informatie.
 • Grote Clubactie De Grote Clubactie is er om verenigingen te ondersteunen in de werving van financiën. Juist nu is dat zo noodzakelijk. Jaarlijks halen verenigingen met deze actie tussen de € 500,- en € 15.000,- op. Benieuwd wat de Grote Clubactie voor jouw vereniging kan betekenen? Vraag hier de informatiefolder aan of kijk op clubactie.nl.
 • Informatie NOC*NSF NOC*NSF heeft een handige checklist om verenigingen op weg te helpen in deze coronatijd. Ook zij hebben een pagina met veelgestelde vragen van o.a. sportclubs. Voor juridische vragen van sportclubs is een aparte Q&A Juridisch opgesteld.
 • Subsidieregeling voor sportverenigingen met een eigen accommodatie Sportverenigingen met een eigen accommodatie die worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten, maar niet in aanmerking komen voor rijksbrede regelingen (zoals de TOGS) is er nog een nieuwe subsidieregeling in de maak. Indien er 20% of meer omzetverlies is, dan kan een vereniging in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500. Het is niet mogelijk voor sportaanbieders om de TOGS én de subsidie uit dit steunpakket van 20 miljoen aan te vragen. De regeling wordt momenteel uitgewerkt en kan nu nog niet worden aangevraagd. 

Sportkaart/studentensportkaart

Gedurende de sluiting van de sportlocaties in de coronaperiode hebben we je abonnement bevroren. Vanaf 15 juni activeren we jouw abonnement en kun je weer op alle aangesloten locaties onbeperkt sporten met je Sportkaart. Vanaf 1 juli zijn alle sportscholen weer open en betaal je weer voor je abonnement. Houd alsnog rekening met aangepaste regelingen i.v.m. covid-19. Neem contact op met de sportlocatie voor specifieke informatie rondom veiligheidsmaatregelen en het reserveren van lesaanbod.

 

Squash

De squashbanen in Sportcentrum De Grote Koppel zijn per 1 juli weer open. Uiteraard gelden hier de RIVM-hygienemaatregelen en regels uit het protocol Verantwoord Sporten. Zo mogen 2 personen tegelijk op/in de baan zijn. 

 • Kom in sportkleding. Omkleden na afloop is mogelijk, maar de douches zijn gesloten. 
 • De horeca bij de squashbanen is niet open en er worden geen squashmaterialen uitgeleend.
 • Squashbanen moeten gereserveerd worden. Reserveer hier een squashbaan.

Zwembaden

De zwembaden zijn sinds 18 mei alweer open en de meeste zwemactiviteiten zijn hervat. In deze periode kunnen de openingstijden en het programma nog wel regelmatig wijzigen. Wil je komen zwemmen, controleer dan voor je bezoek aan het zwembad nog even goed het programma. Bekijk hier de openingstijden en het actuele programma

Voor de zwembaden in Nederland is een protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld, waar zwemmers, zweminstructeurs en bezoekers zich aan dienen te houden. De belangrijkste maatregel is de 1,5 meter regel op alle locaties in het zwembad voor iedereen boven 18 jaar. 


Een uitzondering hierop is dat de 1,5 meter regel niet van toepassing is tijdens sportactiviteiten zoals banenzwemmen en andere les- of doelgroepactiviteiten. Sinds 1 juli is voor sportactiviteiten geen afstandsbeperking meer van kracht. Voor en direct na de zwemactiviteiten dient de 1,5 meter-norm wel weer in acht genomen, in alle ruimten van het zwembad. 


Daarnaast wordt bezoekers bij binnenkomst gevraagd of ze de vragen van de verplichte gezondheidscheck allemaal met nee kunnen beantwoorden. Antwoorden worden niet geregistreerd, conform de AVG-richtlijnen, maar bij bevestigende antwoorden kan er helaas geen toegang tot de accommodatie worden verleend.


Toiletten en kleedruimtes kunnen weer gebruikt worden met inachtneming van de 1,5 meter regel. De douches in Valkenhuizen zijn open. In zwembad De Grote Koppel kunnen douches niet gebruikt worden, omdat de 1,5 meter regel er niet kan worden gegarandeerd. 

Kledingkluisjes in De Grote Koppel zijn in gebruik. In zwembad Valkenhuizen blijven deze kluisjes vanwege de routing in het zwembad tot nader order gesloten.

Je kunt gewoon langskomen, mits het een vrij toegankelijke activiteit betreft. Reserveren is niet nodig. We hebben de openingstijden voor sommige activiteiten uitgebreid en meerdere bassins beschikbaar. 

Er geldt geen beperking meer voor het maximum aantal bezoekers in het zwembad, zolang er voldoende ruimte is om de 1,5 meter regel in alle ruimten van het zwembad te handhaven voor iedereen van 18 jaar en ouder. De zwembaden zullen de bezoekersaantallen registreren. 

Ja, dat kan. We vragen je wel om dit zoveel mogelijk met pin/contactloos te doen.

Vrijwel alle zwemactiviteiten mogen weer plaatsvinden in het zwembad. Wel gelden er nog een aantal specifieke maatregelen. Bekijk de openingstijden voor het actuele programma in zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen. 


In deze periode kunnen de openingstijden en het programma regelmatig wijzigen vanwege de verruimingen. Wil je komen zwemmen, controleer dan voor vertrek nog even goed het programma.

De douches in zwembad Valkenhuizen kunnen worden gebruikt om kort af te spoelen. De douches in De Grote Koppel zijn gesloten omdat de 1,5 meter afstand niet kan worden gegarandeerd.


Kleedruimtes zijn in beide zwembaden open, Houd wel rekening met de 1,5 meter afstand. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.  

Kleedruimtes en kleedhokjes zijn weer open. Iedereen boven 18 jaar moet in deze ruimten wel 1,5 meter afstand houden van elkaar. 

De horeca in zwembad De Grote Koppel is sinds 1 juli weer open. Hier gelden de regels van de rijksoverheid voor de horeca.

De horeca in Valkenhuizen blijft voorlopig gesloten. We kunnen op deze locatie de onderlinge 1,5 m-afstand nog niet garanderen.

Voor alle meerbadenkaarten en (combi) jaarabonnementen voor o.a. banenzwemmen en aquasporten hebben we de geldigheidsduur met twee maanden verlengd (de periode dat het zwembad gesloten was tijdens de coronaperiode).


Lees hier hoe we omgaan met:

Nu de Zwemfit 50+lessen weer van zijn start gaan is ook de automatische incasso voor het Zwemfit-abonnement weer van kracht. Het zwembad is 2 maanden gesloten geweest. De abonnementskosten voor Zwemfit tijdens de sluiting worden uiteraard niet geïncasseerd. Eind mei vindt er weer een incasso plaats. Zwemfit-abonnementhouders hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen. 


Indien u in een risicogroep valt en niet mag zwemmen of sporten dan is het mogelijk uw Zwemfit-abonnement tijdelijk stil te zetten, zonder opzegtermijn. U kunt daarvoor een formulier opvragen bij het Zwembaden secretariaat.


Wilt u weten hoeveel deelnemers er momenteel per Zwemfit-lesgroep kunnen meedoen, neem dan contact op met de contactpersoon van uw lesgroep.

Online tickets, bijvoorbeeld voor discozwemmen, zijn al voor een langere periode geldig. Wij zullen de komende periode coulant zijn met de geldigheidsdatum

Omdat je de kaart tijdens de sluitingsperiode 2 maanden niet hebt kunnen gebruiken, hebben we de de maximale geldigheid van onze strippenkaarten met 2 maanden verlengd.

Als je al betaald hebt, mag je als je dat wilt een nieuwe datum kiezen of kun je kiezen voor restitutie. Heb je nog niet betaald en kan je kinderfeestje niet doorgaan dan annuleren we dit kosteloos. Natuurlijk kunnen we ook samen naar een andere datum kijken.

Je kunt gewoon gebruik maken van de toiletten in het zwembad.  

Er zijn veel uren beschikbaar voor banenzwemmen. Met name in zwembad Valkenhuizen zijn er veel extra uren voor banenzwemmen geprogrammeerd en in De Grote Koppel is de capaciteit voor banenzwemmen op bepaalde momenten uitgebreid naar het doelgroepen- en het wedstrijdbad. Reserveren is dus niet nodig. Bekijk hier de actuele tijden per zwembad.


De 1,5 meter afstand regel is bij banenzwemmen niet meer van toepassing in het water. Eenmaal uit het water moeten volwassenen nog wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Tijdens het banenzwemmen mag er in één baan heen en terug gezwommen worden en inhalen is weer toegestaan. 

Recreatief zwemmen is weer mogelijk, in eerste instantie starten we nu met recreatief zwemmen voor jeugd van 8 tot 18 jaar., want voor de jeugd tot en met 18 jaar is de 1,5 meter regel in het water niet van toepassing. Ouders mogen helaas dan nog niet mee naar binnen.  Bekijk de actuele tijden van recreatief zwemmen hier. 


Alle speelelementen zijn tijdens het recreatief zwemmen weer in gebruik, ook de waterglijbaan. Alleen de whirlpools en bruisbanken blijven voorlopig nog uit. 


Aquasporten en Zwemfit 50+-activiteiten zijn weer van start gegaan. Bij deze doelgroepactiviteiten geldt geen maximum aantal deelnemers meer en ook de 1,5 meter afstand in het water is tijdens deze activiteiten niet van toepassing. Bekijk hier het actuele rooster van de lessen.


Je mag 5 minuten voor aanvang van de les naar binnen. 


Wist je dat de lopende borstcrawlcursussen ook doorgaan in zwembad Valkenhuizen en en De Grote Koppel? Mensen op de wachtlijst worden op een later moment apart geïnformeerd.

Zwemlessen

De zwemlessen voor alle kinderen zijn weer begonnen. Bekijk hier de actuele lesroosters.


Tijdens de zwemlessen is voor kinderen t/m 12 jaar geen afstandsbeperking van kracht richting de zweminstructeur. Bij zwemlessen voor kinderen boven 12 jaar dient de 1,5 meter afstand nog wel gerespecteerd te worden. Dit geldt ook voor de instructeurs in relatie tot de zwemlesouders.


Ouders van zwemleskinderen zijn per mail geïnformeerd over specifieke regels voor halen en brengen. Heb je deze mail niet gekregen? Check je spambox of stuur een mail naar zwembaden-secretariaat@sportbedrijfarnhem.nl

Ouders van onze zwemleskinderen zijn over de specifieke breng- en ophaalprocedure in De Grote Koppel en Valkenhuizen geïnformeerd per mail.


De belangrijkste algemene regels die gelden voor voor, tijdens en na de zwemles:

 • Zorg dat uw kind slippers, badkleding en daaroverheen makkelijke kleding draagt die hij/zij zelf uit en aan kan doen.
 • Toiletten zijn open maar laat uw kind voor vertrek alvast naar het toilet gaan.
 • Het zwembadpersoneel vangt uw kind bij of in de locatie op. De breng- en ophaalprocedure en looproutes verschillen bij zwembad De Grote Koppel en Valkenhuizen. Dit wordt per zwembad duidelijk aangegeven.
 • Op de daarvoor aangewezen plaatsen kan het kind de overkleding uittrekken. 
 • Het is niet mogelijk om na de zwemles te douchen.
 • Na de zwemles kunnen de kinderen weer opgehaald worden op de afgesproken plaats. 
 • Het is voor ouders/verzorgers niet toegestaan om tijdens de zwemlessen mee het bad in te gaan. De horeca in De Grote Koppel is wel weer open, daar kan gewacht worden.
 • Houd tijdens het brengen en halen rekening met de regel dat er 1,5 meter afstand gehouden moeten worden door volwassenen onderling.

 

Bij zwemles in zwembad De Grote Koppel en bij zwemles badje 1 en 2 in Valkenhuizen mogen ouders wel meehelpen met omkleden van de kinderen. Het is voor ouders/verzorgers helaas nog niet mogelijk om tijdens de zwemles aanwezig te zijn.  In De Grote Koppel kunnen ouders wel wachten in de horeca die weer open is. De horeca in zwembad Valkenhuizen is nog gesloten.

Ouders kunnen tijdens de zwemles niet mee het bad in. Douche uw kind daarom bij voorkeur thuis voor en na de zwemles.

Laat uw kind thuis naar het toilet gaan voordat u naar het zwembad komt. Als kinderen tijdens het de les toch naar het toilet moeten dan kan dat. 

We hebben de zwemlessen weer hervat en gaan per kind bekijken wanneer het beste moment is voor diplomazwemmen. Een goede voorbereiding en de juiste zwemvaardigheid van de kinderen staan altijd voorop. Er zijn al wel weer nieuwe afzwemdata gepland: https://www.sportinarnhem.nl/sport-bewegen/sporten/zwemmen/zwemlessen/abc-zwemles/

Alle zwemlessen zijn inmiddels weer hervat en ook in de zomervakantie gaan we door met zwemlessen! 


In de periode dat het niet mogelijk was om zwemlessen te volgen hebben we het zwemlesabonnement bevroren. De automatische incasso's van april en mei  zijn uitgesteld. De reeds betaalde lessen van de 2e helft van maart zijn gecompenseerd met de lessen in de tweede helft van mei. Alle ouders hebben hierover bericht ontvangen. Neem bij vragen hierover contact op met het zwembaden secretariaat.


Zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen zijn vanaf 18 mei weer geopend. Ook de zwemverenigingen zijn weer welkom. Ons advies is om rechtstreeks contact met de vereniging op te nemen en te informeren welke zwemactiviteiten van de vereniging weer van start zijn gegaan.

Nu de zwemlessen weer van start gaan is ook de automatische incasso voor het zwemlesabonnement weer van kracht. 

Het zwembad is 2 maanden gesloten geweest. Het zwemlesabonnement voor april en mei is daarom niet geïncasseerd van uw rekening. 


Voor de zwemlessen die sinds 18 mei zijn weer zijn begonnen (badje 3 en hoger) is eind mei het zwemlesabonnement voor de maand juni weer geïncasseerd. De reeds betaalde lessen van de 2e helft van maart zijn op deze manier verrekend met de zwemlessen in 2e helft van mei. 


Voor alle andere zwemlessen die per 2 juni weer zijn begonnen is het abonnementsgeld voor de maand juni, tegelijkertijd met het abonnementsgeld voor de maand juli, geïncasseerd (incassomoment is eind juni). Er heeft een aparte compensatie plaatsgevonden voor de gemiste lessen in maart. Deze klanten hebben hierover ook persoonlijk bericht ontvangen.


Neem bij vragen hierover contact op met het zwembaden secretariaat

Wij bieden de mogelijkheid om weer zwemles te volgen. Graag wijzen wij u op alle voorzorgsmaatregelen die wij treffen in de zwembaden en die voldoen aan het protocol Verantwoord Zwemmen. Het RIVM en het kabinet hebben de zwembaden weer opengesteld omdat het risico beheersbaar is. Het tijdelijk pauzeren van een zwemlesabonnement behoort daarom ook niet tot de mogelijkheden.


Indien u besluit om uw kind niet naar zwemles te laten komen is dat uiteraard uw eigen keuze. Nu de zwemlessen weer zijn begonnen is ook de maandelijkse incasso wel weer van kracht. 

Mocht uw kind niet naar zwemles kunnen komen omdat de huidige zwemlesdag/tijd voor u niet meer passend is, dan kijken we graag met u mee of een andere lesdag of lestijd tot de mogelijkheden behoort. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Dat is vervelend! Wij begrijpen dat door een besmetting met het coronavirus binnen het gezin uw kind niet naar zwemles kan komen. Zodra het in uw situatie weer mogelijk is de lessen te hervatten kunnen wij overleggen of compensatie van de gemiste lessen mogelijk is. Neemt u daarvoor contact met ons op. De incasso zal in tussentijd gewoon doorlopen.

Wat jammer dat u wilt stoppen met de zwemlessen van uw kind! Opzeggen is mogelijk met inachtneming van onze gebruikelijke opzegtermijn van 1 maand. Indien u de zwemles wilt opzeggen kunt u een opzegformulier ophalen bij het zwembad of deze per mail opvragen. Mocht u op een later moment besluiten de zwemlessen van uw kind te hervatten, houd er dan rekening mee dat uw kind eerst weer op de wachtlijst komt te staan en dat hieraan inschrijfkosten verbonden zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies

Sportbedrijf Arnhem maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen. Bekijk onze cookieverklaring