1. Home
 2. Klantenservice
 3. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Corona

Coronaregels voor veilig sporten

De lockdown is verlengd om het aantal coronabesmettingen te verlagen en contacten te beperken. Tot en met ten minste 9 februari gelden deze maatregelen voor de sport:


 • Zwembaden zijn gesloten.
 • Sporthallen zijn dicht.
 • In een binnenruimte is sporten niet toegestaan.
 • Buiten sporten voor volwassenen blijft mogelijk, in groepjes van maximaal twee personen, op 1,5 meter afstand.
 • Groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden.
 • Jongeren tot 18 jaar kunnen buiten blijven trainen in teamverband. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld (voor topsporters gelden uitzonderingen).
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.


bron: Rijksoverheid.nl


NOC*NSF heeft de maatregelen uitgewerkt in het sportprotocol en in de veelgestelde vragen op haar site.Protocol bij sportactiviteiten

Iedereen die binnen of buiten sport, of sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid om dit te doen volgens de hygiënerichtlijnen van het RIVM en het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF (of een daarop gebaseerd protocol van de eigen sportbond).


Ook iedereen die een sportaccommodatie van Sportbedrijf Arnhem huurt, of sportactiviteiten organiseert en begeleidt op een van de sportlocaties, heeft de verantwoordelijkheid om deze coronaproof uit te voeren volgens bovenstaande regels. 


Kijk hier welke voorzorgsmaatregelen in de binnensportaccommodaties er door Sportbedrijf Arnhem zijn getroffen voor veilig sporten.

Vanwege de verlengde lockdown zijn alle binnensportaccommodaties gesloten tot en met ten minste 9 februari.

------

Als verhuurder van sportaccommodaties volgt Sportbedrijf Arnhem het protocol Verantwoord Sporten en zorgt voor een aantal maatregelen op de accommodaties om veilig te kunnen sporten. In de zwembaden volgen we het protocol Verantwoord Zwemmen. 


NB: Elke sportaccommodatie is anders en in specifieke situaties is maatwerk noodzakelijk. Heb je vragen over coronaproof sporten in een bepaalde accommodatie of over het coronaproof organiseren van een sportactiviteit, neem dan contact met ons op!


Zichtbaarheid regels

Specifieke coronaregels zijn zichtbaar aanwezig op de sportlocatie, evenals de algemene RIVM-hygiëneregels.


Mondkapjesplicht

In de zwembaden en sporthallen geldt sinds 1 december de plicht om een mondkapje te dragen. Tijdens het sporten is dit niet nodig. Bij binnenkomst, in de entreehal, in kleedkamers en bij het verplaatsen door de sportaccommodatie geldt dit wel, voor zowel klanten als medewerkers. 


Routing

Bij de grotere sportcentra en zwembaden wordt, waar mogelijk, een duidelijke routing aangegeven zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden. Op de kleinere, onbemande sportlocaties zijn geen looproutes aangegeven. Dit is in veel gevallen ook niet (goed) mogelijk. Hier zullen klanten zelf moeten zorgen voor de handhaving van de 1,5 meter in de loopgebieden.


Maximale aantallen per ruimte

 • Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen (inclusief trainer/begeleider) per zelfstandige ruimte. Houd altijd 1,5 meter afstand, ook tijdens het sporten. 
 • Kleedkamers en douches in sporthallen en op sportparken zijn op dit moment gesloten. In de kleedkamers is gemiddeld plaats voor 5-6 volwassenen met 1,5 meter afstand. Het maximale aantal sporters wordt op de deur van de kleedkamer aangegeven. Advies: Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sportlocatie en douche bij voorkeur thuis.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten. Tribunes zijn voorlopig dus gesloten.

Ventilatie

Bij gebruik van binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Indien er in de sportaccommodatie mechanische ventilatie aanwezig is, dan draait deze volledig op buitenlucht (geen recirculatie). In het geval er geen mechanische ventilatie aanwezig is (wat met name bij oudere gymzalen het geval is) geeft het sportprotocol als advies om ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten. Nooddeuren mogen in dit geval ook open gezet worden (alarm is tijdelijk uitgeschakeld). Let op dat, bij het verlaten van de accommodatie, alle ramen en deuren weer gesloten worden! Op locaties met een beheerder zal onze medewerker hier bij helpen. 


Hygiënemiddelen

In de sportaccommodaties waar beheer aanwezig is (zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen en in de sportcentra Valkenhuizen, De Laar, Elderveld) staat een zuil met desinfectiemiddel. Op de locaties zonder beheer moeten de klanten hier zelf in voorzien. In de toiletruimten wordt gezorgd voor zeep, en waar mogelijk, papieren handdoekjes.


Schoonmaak

Sportbedrijf Arnhem zorgt voor de dagelijkse benodigde schoonmaakwerkzaamheden, volgens het geldende schoonmaakprotocol.


Desinfectie sportmaterialen

Of sportmaterialen schoongemaakt of gedesinfecteerd moeten worden verschilt per sport. Daarvoor verwijzen we naar de regels in het protocol van de desbetreffende sportbond. Verantwoordelijkheid voor reiniging van sportmaterialen na een trainingsactiviteit of wedstrijd ligt bij de huurder. 


Gebruik van horeca

Sportkantines zijn sinds 29 september gesloten. 

Per 14 oktober zijn de meeste evenementen verboden. Officiële sportwedstrijden en toernooien zijn op dit moment ook niet toegestaan. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten. Kinderen en jeugd mogen onderling wel trainingswedstrijden spelen bij de eigen club/vereniging.


Heb je een vraag over corona in relatie tot een sportactiviteit? We denken graag met je mee over wat wél kan. Stuur een mail naar Sportbedrijf Arnhem Events: mark.debets@sportbedrijfarnhem.nl of thijs.laseur@sportbedrijfarnhem.nl of bel met 026 377 5757 en vraag naar Thijs of Mark. 

Douches en kleedkamers in sportaccommodaties zijn gesloten.
Sportbedrijf Arnhem zorgt voor publicatie van de algemene spelregels voor sporten op de sportaccommodaties zoals die staan in het Sportprotcol van NOC*NSF. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor communicatie naar hun leden. Op de site van NOC*NSF zijn posters te downloaden met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en publicatieborden voor het clubhuis, pijlen voor de routing etc.

Nee helaas, sinds 29 september hebben sport- en verenigingskantines hun deuren moeten sluiten. 


Zwembaden

Helaas, de zwembaden zijn gesloten vanwege de verlengde lockdown t/m ten minste dinsdag 9 februari 2021. We hopen je daarna weer te mogen begroeten. Houd daarvoor onze website in de gaten. 

Net zoals tijdens de vorige sluitingen van de zwembaden zullen we alle meerbadenkaarten en (combi) jaarabonnementen voor o.a. banenzwemmen en aquasporten verlengen voor de periode dat het zwembad gesloten is. Voor de huidige lockdown geldt dus een verlenging van 8 weken (sluitingsperiode van 15 december 2020 t/m dinsdag 9 februari 2021). 


Heeft u (online) een reservering gemaakt voor banenzwemmen of een andere activiteit en uw kaartje al betaald? Dan krijgt u via de mail een e-ticket/voucher toegestuurd waarmee u een nieuwe reservering kunt maken zodra het zwembad weer open is.


Heeft u (online) gereserveerd voor banenzwemmen én heeft u een abonnement? Dan zal de reservering worden verwijderd tijdens de sluitingsperiode van het zwembad.

Het zwembad is gesloten t/m in ieder geval 9 februari en dus kunnen de Zwemfit 50+lessen helaas nog niet hervat worden. De automatische incasso van het abonnement hebben we tijdelijk stop gezet. Zodra de coronamaatregelen het toelaten en het zwembad weer open mag gaan we de Zwemfit-lessen uiteraard hervatten. 


Indien u in een risicogroep valt en niet mag zwemmen of sporten dan is het mogelijk uw Zwemfit-abonnement tijdelijk stil te zetten, zonder opzegtermijn. U kunt daarvoor een formulier opvragen bij het Zwembaden secretariaat.Zwemlessen

Nee helaas, de zwemlessen voor kinderen komen te vervallen t/m in ieder geval 9 februari. Dit geldt ook voor schoolzwemmen en andere jeugdzwemactiviteiten. Vanwege de lockdown zijn de zwembaden gesloten.


Bekijk hier de zwemles-filmpjes die de zwemlesinstructeurs tijdens de 1e lockdown voor de kinderen hebben gemaakt, om te oefenen op het droge!


Op dit moment is het zwembad vanwege coronamaatregelen gesloten en kunnen er helaas, in ieder geval t/m 9 februari, geen zwemlessen plaatsvinden. 


De automatische incasso van het zwemlesabonnement is tijdelijk stilgezet. We wachten eerst af wanneer we de zwemlessen weer kunnen hervatten. 


Bekijk hier de zwemles-filmpjes die de zwemlesinstructeurs tijdens de 1e lockdown voor de kinderen hebben gemaakt, om te oefenen op het droge!

De zwembaden zijn gesloten t/m in ieder geval 9 februari. Zodra de zwembaden weer open mogen en we de zwemlessen kunnen hervatten zullen we, net zoals anders, per kind bekijken wanneer het beste moment is voor diplomazwemmen. Een goede voorbereiding en de juiste zwemvaardigheid van de kinderen staan altijd voorop!


Bekijk hier de zwemles-filmpjes die de zwemlesinstructeurs tijdens de 1e lockdown voor de kinderen hebben gemaakt, om te oefenen op het droge!Zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen zijn gesloten tot en met in ieder geval 9 februari. Dit betekent dat ook de verenigingen niet in het zwembad terecht kunnen om zwemles te geven. Ons advies is om rechtstreeks contact met de vereniging op te nemen voor meer informatie.

Om de starten met Kleuterzwemmen heb je een volle Spetterkaart nodig. Wil je verder met Kleuterzwemmen, maar is je Spetterkaart nog niet vol door het wegvallen van ouder-kind zwemmen? Neem dan contact op via de mail met 

Rosemarie.van.de.kamp@sportbedrijfarnhem.nl.  Vermeld daarbij de dag(en) dat je met je kind kwam zwemmen en stuur een kopie van de Spetterkaart mee. 


Ondersteuning voor verenigingen en huurders

Onze binnensportaccommodaties zijn gesloten tot en met in ieder geval 9 februari. Op het moment dat de overheid aangeeft dat er weer gesport mag worden in onze sportaccommodaties ben je weer van harte welkom. De vanwege het coronavirus niet gebruikte sporturen zullen we voorlopig niet factureren. We schorten de huur op totdat er duidelijkheid is over de precieze uitwerking van de compensatiemaatregelen voor de sport vanuit de overheid.  De opschorting van de huur tijdens de lockdown betekent dus niet automatisch een kwijtschelding van de huur. 

De coronapandemie duurt voort en vraagt veel van ons geduld en aanpassingsvermogen. De sportverenigingen in Arnhem tonen aan over enorme veerkracht te beschikken. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het is als bestuur hard werken om juist in deze tijden in contact te blijven met je leden en alternatieven aan te bieden.


Maatwerkregeling gemeente Arnhem

Sportverenigingen die als gevolg van de coronacrisis in de problemen dreigen te komen, kunnen mogelijk in aanmerking voor een maatwerkregeling van de gemeente Arnhem. Deze regeling stelt sportverenigingen in de gelegenheid om, naast de landelijke steunregelingen, een extra financiële ondersteuning te krijgen indien er sprake is van een noodsituatie als gevolg van de coronacrisis. 

Is er bij jouw sportvereniging sprake van een noodsituatie? Laat het dan weten. Samen kijken we of je vereniging in aanmerking komt voor deze maatwerkregeling van de gemeente Arnhem. Neem hiervoor contact op met verenigingsondersteuner Matthijs Westerbeek via matthijs.westerbeek@sportbedrijfarnhem.nl


NOW en TVL regelingen

We raden verenigingen aan om goed te bekijken van welke vormen van ondersteuning je als sportaanbieder verder gebruik kunt maken, zoals de Noodmaatregel Overbrugging Wergelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). 

 • NOW regeling: diverse aanvraagperiodes > voorwaarden en aanvragen via website UWV
 • TVL regeling: diverse aanvraagperiodes > voorwaarden en aanvragen via website RVO


Kom je er niet uit of heb je hulp nodig bij een bepaalde aanvraag? Neem dan contact op met Matthijs Westerbeek, Consulent Verenigingsondersteuning.


Verlenging TASO- en TVS-regelingen tweede lockdown

Om sport zo goed mogelijk te ondersteunen, verlengt de rijksoverheid ook de specifieke steunpakketten TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties) en de TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties). Hiervoor is voor de periode oktober tot en met december 2020 een budget beschikbaar van respectievelijk 25 miljoen euro (TASO) en 35 miljoen euro (TVS). De publicatie en openstelling van deze regeling zal naar verwachting niet eerder dan eind februari 2021 zijn.


Omdat sport in het laatste kwartaal niet geheel gesloten is geweest, wordt gezocht naar een passende sleutel voor compensatie. Hierbij wordt binnen de TASO gekeken naar omzetverlies, personele lasten die niet in aanmerking komen voor algemene landelijke steunmaatregelen en ook inkomstenderving als gevolg van de sluiting van kantines. Voor de TVS zal ook meer maatwerk nodig zijn, maar de basis van deze regeling blijft het kunnen aanvragen van een tegemoetkoming om huren (gedeeltelijk) te kunnen kwijtschelden. Beide regeling worden door DUS-i uitgevoerd.


Regelingen in 2021

De VSG is met VWS directie sport in gesprek over  de vormgeving van de verschillende steunpakketten voor 2021. De huidige lockdown, en het te verwachten verloop van het vaccinatieproces maken het aannemelijk dat verlenging van deze pakketten voor het eerste kwartaal én tweede kwartaal 2021 in ieder geval noodzakelijk zal blijken.Squash

Nee helaas, Sportcentrum De Grote Koppel is vanwege de lockdown maatregelen gesloten tot en met in ieder geval 9 februari.

Sportkaart/studentensportkaart

Tijdens de lockdown zijn de sportscholen en andere binnensportaccommodaties gesloten t/m ten minste 9 februari. In dit bericht lees je de update over je Sportkaart abonnement.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Sportbedrijf Arnhem maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen. Bekijk onze cookieverklaring